regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen presenterar nytt meddelande: Ett Europa enat mot hat

För att hindra en eskalering av hatbrott i Europa vill EU-kommissionen bland annat se ökat skydd på offentliga platser såsom moskéer och synagogor och stödja till fler EU-åtgärder inom området. Meddelandet innehåller även en inledande granskning av sociala medier kopplat till hatbrott från 2021.

Med allt fler attacker vid religiösa byggnader vill EU-kommissionen stärka skyddet av dessa med en satsning på 350 miljoner kronor via EU:s interna säkerhetsfond.

EU-kommissionen ska enligt meddelandet bland annat Länk till annan webbplats. anordna ett högnivåmöte kring hatbrott under början av år 2024. Brottsbekämpande myndigheter och Europol uppmanas att öka sitt samarbete i syfte att bekämpa hatbrott, rasism, antisemitism och islamofobi kommer också prioriteras. EU-kommissionen kommer också stödja åtgärder för att organisera utbildning för journalister om hur man kan känna igen hatpropaganda och avslöja fördomar i nyhetsrapportering. Inom ramen för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren 2024 fokusera EU-kommissionen på att främja inkludering och mångfald och bekämpa diskriminering och hat i utbildning och kultur. De går även vidare med projekt för att hjälpa skolor och kulturaktörer att främja elevernas medborgarutbildning för tolerans, mångfald och demokrati. Stödja forskningsprojekt som bekämpar hatbrott och hatpropaganda genom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa samt Intensifiera arbetet med medvetandehöjande åtgärder inom ramen för strategin mot antisemitism.

Fler åtgärder som EU-kommissionen vill utföra är att:

  • Skapa ett nytt pris inom Kreativa Europa med inriktning på att bevara det judiska kulturarvet.
  • Skapa ett nätverk av unga europeiska ambassadörer med anknytning till förintelsen, bygga ett nytt forskningscentrum samt öka finansiering.
  • Motverka hatpropaganda på nätet via en uppförandekod för att motverka olaglig hatpropaganda samt framhäva studien om digitalt våld från 2021 Länk till annan webbplats.

Vad händer nu?

EU-kommissionen kommer fortsätta övervaka EU:s jämställdhetsstrategi (2020-2025) Länk till annan webbplats. samt EU:s handlingsplan mot rasism Länk till annan webbplats. och uppmuntrar medlemsstaterna att leva upp till rådets slutsatser om bekämpning av rasism och antisemitism Länk till annan webbplats. och utveckla egna nationella handlingsplaner.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan