regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen antar förslag för att förbättra resenärernas upplevelse och stärka deras rättigheter

Den 29 november presenterade EU-kommissionen en rad olika initiativ som ska tydliggörapassagerares rättigheter och ge tydligare information för resenärer i Europa. De nya reglerna syftar särskilt till att klargöra regler om ersättning, smidiggöra resande, och bidra till bättre tillgång till realtidsinformation samt att förbättra transportassistansen för passagerare med särskilda behov.

Under COVID-19-pandemin blev många resor med flyg, buss, tåg eller färja inställda på grund av såväl reserestriktioner som sjukdom. De inställda resorna hade stor påverkan på resenärer, som i många fall möttes av oklara regler vad gällde kompensation eller hur de kunde resa med alternativa färdmedel. Mot bakgrund av dessa lärdomar tydliggörs nu reglerna genom en rad olika initiativ, från bättre datadelning till tydligare rättigheter för passagerare. Flera av initiativen, däribland ett nytt förslag till förordning om passagerares rätt vid multimodala resor, syftar därutöver till att underlätta för resor med flera olika transportslag genom att tydliggöra rättigheter på förseningar i de fall det sker trafikstörningar. Detta för att uppmana till mer hållbart resande, till exempel med tåg eller buss.

Stärka passagerares rättigheter

EU-kommissionen har uppmärksammat vissa luckor i reglerna kring passagerarnas rättigheter såsom bokning av flygresor via en mellanhand och avsaknad av information om ersättning vid inställda resor. Några av förslagen i paketet innehåller nya eller tydligare regler för att skydda resenärer som använder olika typer av transportnät under samma resa. Under dessa typer av resor vill EU-kommissionen att de ska ha bättre informationsrättigheter, de ska även ha rätt till (inom ramen för ett transportavtal) assistens från transportörer i händelse av missande förbindelser. Paketet inkluderar ett flertal uppdateringar till förordningar inom olika transportslag, och riktar vidare in sig särskilt på multimodala transporter, gränsöverskridande transporter och icke-diskrimineringsprinciper för att se till att alla passagerare, inklusive de med funktionshinder, får tillgång till samma rättigheter.

Skydd av paketresenärer

I paketet finns även en revidering av paketresedirektivet, som syftar till att ge resenärer tydligare och starkare rättigheter när de bokar så kallade pakettjänster. För tjänsteleverantörernas sida inkluderar det tydliggörande av skyldigheter. Detta kommer gälla återbetalningar, resenärernas handpenning för paketresor, kuponger samt vem som ansvarar om det uppstår problem, inklusive i tider av kris

Bättre multimodala reseinformationstjänster och skapandet av ett gemensamt europeiskt dataområde för rörlighet

Paketet inkluderar även två initiativ som rör sig om data och datadelning. Det första kommer i form av en revidering av den delegerade akten om multimodala informationstjänster för resor (MMTIS), som har funnits sedan 2017. Tidigare har förordningen krävt att datainnehavare ska göra data tillgänglig via nationella kontaktpunkter. Nu uppdateras förordningen genom en delegerad akt för att inkludera dynamisk information (realtidsdata) och viss ny data, som tillgänglighetsanpassning och framkomlighet, om cyklar är tillåtna på tåg, och andra data för att resenärer ska kunna ta hållbara resebeslut.

Slutligen presenterades även en kommunikation om det europeiska mobilitetsdataområdet, EMDS, som följd av EU:s datastrategi. EMDS, som följer hälsodataområdet som det andra europeiska dataområde som hittills har presenterats, ska skapa ett ramverk för sammanlänkning och förening av många olika ekosystem för transportdata som är heterogena och ofta svåra att hitta eller få tillgång till. EMDS ska göra det lättare för användare att komma åt, återanvända och dela data, både över nationsgränser och mellan olika transportslag.

Läs mer om paketet för passagerare på EU-kommissionens hemsida via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan