regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europaparlamentet når överenskommelse med rådet för att öka säkerheten för digitala produkter

Den 30 november nådde ledamöterna i Europaparlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om nya regler för cyberresiliens för att skydda alla digitala produkter i EU från cyberhot. De enas för att kunna hantera den cybersäkerhetskris som väntar under de kommande åren.

Bakgrund

Förslaget till förordning om cybersäkerhetskrav syftar till att stärka cybersäkerhetsreglerna för maskin- och programvaruprodukter i EU. Förslaget presenterades av EU-kommissionen i september 2022 och vill stärka motståndskraften mot cyberattacker som blir ett allt vanligare problem.

Förslaget riktar in sig på att motverka sårbarheter i dessa produkter gällande cybersäkerhet och har två huvudsakliga målsättningar:

  1. Skapa förutsättningar för att utveckla säkra produkter med färre sårbarheter.
  2. Skapa förutsättningar som gör det möjligt för användare att ta hänsyn till cybersäkerhetsaspekter när de väljer digitala produkter.

Överenskommelsen

I den preliminära överenskommelsen Länk till annan webbplats. kom ledamöterna från Europaparlamentet och rådet överens om att utvidga listan över digitala produkter i EU-kommissionens förslag och inkludera produkter och programvara för bland annat identitetshanteringssystem, lösenordshantering och privata säkerhetskameror. De vill även lägga till att produkter bör innehålla säkerhetsuppdateringar som installeras automatiskt. EU:s byrå för cybersäkerhet (ENISA) ska även involveras mer när sårbarheter uppstår. Enligt överenskommelsen ska byrån underrättas av medlemsländerna när cyberhot uppstår och få information för att bedöma situationens risk, för att sedan vidta åtgärder tillsammans med medlemsländerna. Överenskommelsen introducerar även fler utbildningsmöjligheter för att öka kompetensen inom området cybersäkerhet.

Nästa steg

Den överenskomna texten måste nu formellt antas av både Europaparlamentet och rådet för att kunna träda i kraft.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan