regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europaparlamentet antar position om förslag för att minska utsläpp från tunga fordon

Europaparlamentet har efter rådet nu antagit en förhandlingsposition för EU-kommissionens initiativ om att förnya reglerna kring utsläpp från tunga fordon. Genom de nya reglerna fastställs bland annat nya mål för att minska koldioxidutsläpp och fler fordon ska inkluderas i förslaget.

Europaparlamentets ståndpunkt Länk till annan webbplats. antogs i slutet av november med 445 röster för och 152 emot. Enligt europaparlamentets ståndpunkt vill de inkludera inte bara krav på tunga fordon såsom lastbilar och bussar, utan även arbetsfordon som sopbilar, cementbilar och avfallsbilar i förslaget. Detta understryker europaparlamentets strävan efter minskade utsläpp inom en bredare sektor. Denna ambition tyder på att övergången till nollutsläpp för lastbilar och bussar är av högsta prioritet i parlamentet. Parlamentet vill även likt rådet att stadsbussar ska undantas från vissa av utsläppsmålen.

Bakgrund

I februari 2023 presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag som ska ersätta förordningen vad gäller skärpning av normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Förslaget innefattar en gradvis utsläppsminskning med målet att minska utsläppen med 90 % till 2040 och är en del av EU:s klimatpaket fit for 55, en ambitiös strategi som inkluderar flera skärpta och nya lagförslag inom klimat- och miljöområdet med övergripande mål att reducera EU:s nettoutsläpp av växthusgaser.

Rådet antog sin ståndpunkt Länk till annan webbplats. för de nya reglerna att skärpa normerna för koldioxidutsläpp från tunga fordon i oktober 2023. I deras ståndpunkt ligger fokus på att säkerställa konkurrenskraft och förtydligande färdplaner för nya investeringar. I praktiken innebär det att de vill ge medlemsländerna viss flexibilitet vid genomförandet av den snart ändrade förordningen samtidigt som de vill öka innovation inom sektorn.

Nästa steg

Rådet och parlamentets ståndpunkt kommer att fungera som förhandlingsmandat för förhandlingarna med Europaparlamentet och lagstiftningens slutliga utformning. Parlamentet är nu redo att påbörja slutförhandlingar tillsammans med rådet.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan