regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Rådet vill stärka kulturella och kreativa dimensioner av datorspelssektorn

Rådet har den 24 november godkänt slutsatser om att stärka den kulturella och kreativa dimensionen av den europeiska datorspelssektorn. Rådet uppmuntrar därmed EU-kommissionen att främja jämlikhet inom branschen, gränsöverskridande samprodukter av dataspel mellan medlemsländerna och en stärkt konkurrenskraft hos Europas datorspelsföretag, särskilt små och mellanstora företag.

Europa har etablerat sig som en av världens ledande marknader för videospel med ett uppskattat värde på 23,48 miljarder euro 2022 och spelar en nyckelroll i alla stadier av dess tillverkning (från design till distribution). Dock finns det en brist på detaljerade, standardiserade och sektorsspecifika uppgifter när den europeiska datorspelssektorn, som huvudsakligen består av små företag och mikroföretag, står inför en stark internationell konkurrens.

Det är därför viktigt att hantera utmaningen att behålla talanger i Europa så att europeiska företag förblir fria att kunna göra sina egna konstnärliga och strategiska val, menar rådet.

Rådets slutsatser om datorspelssektorn godkänns mot bakgrund av EU:s arbetsplan för kultur 2023–2026 Länk till annan webbplats., där en av de viktigaste åtgärderna är att stärka den kulturella och kreativa dimensionen av datorspelssektorn i Europa. Detta är den första uppsättningen slutsatser som någonsin har godkänts på detta område.

I dessa slutsatser lyfter rådet dataspelssektorns stora potential när det gäller att sprida kulturellt innehåll och lyfter fram värdet av europeiskt skapande, kulturarv och historia. Slutsatserna innehåller också åtgärder för att stödja den ekonomiska sektorn i Europa, bland annat genom finansieringsmöjligheter, bibehållande av talanger och jämställdhetsintegrering. Man planerar också åtgärder för att göra det lättare för de europeiska dataspelsföretagen att förbli hållbara och konkurrenskraftiga.

Sveriges kulturminister Parisa Liljestrand deltog under EU:s rådsmöte den 24 november för utbildning, ungdom, kultur och idrott och ställde sig positivt till slutsatserna.

Nu när rådet har presenterat sin ståndpunkt i frågan är det upp till EU-kommissionen att presentera ett eventuellt förslag inom området.

Läs mer om vad rådet tycker gällande Europas datorspelssektor på rådets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan