regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Linköping vinner titeln som Europas mest innovativa stad

Bild: Vallastaden, Business Linköping

Linköping har blivit den första svenska staden att vinna iCapital Awards i kategorin European Rising Innovative City. Priset ges till städer i Europa som ger goda exempel på hur samhälls- och hållbarhetsutmaningar kan lösas genom innovation och utveckling. Priset innebär att staden tilldelas 500 000 euro för att fortsätta investera i och utveckla sina innovativa lösningar för att möta samhällets olika utmaningar.

Linköping har en lång tradition av innovation, utveckling och samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Detta gynnar staden i sitt arbete mot att möta samhällsutmaningar såsom segregation, en åldrande befolkning samt en grön och digital omställning.

Tre finalister utsågs till iCapital Awards inom kategorin European Rising Innovative City, Linköping, Cork (Irland) och Padova (Italien), där Linköping till slut stod som vinnare på ceremonin den 27 november i Marseille (Frankrike). Linköping har nu blivit den första svenska staden att vinna EU-kommissionens pris iCapital Awards.

Priset har delats ut sedan 2014 och från och med 2021 består priset av två olika tävlingskategorier kopplat till antalet invånare. Städerna siktar på att bli 2023 års europeiska innovationshuvudstad 2023 (European Capital of Innovation) eller Europas störst stigande innovativa stad (European Rising Innovative City). Linköpings kommun vann i den sistnämnde kategorin och Lissabon tog hem priset i kategorin europeiska innovationshuvudstaden 2023.

Linköpings kommuns borgmästare, Mikael Sanfridson (S), var på plats under prisceremonin och delade sin stolthet över vinsten och betonade engagemanget för att fortsätta utveckla kommunens arbete för att skapa den bästa möjliga staden för Linköpingsborna.

Sammanfattning av några insatser som ledde till att Linköping prisades

Klimatarbete & hållbarhet

Linköping har antagit höga klimatmål för att vara ledande inom klimatarbetet. En minskning av nettoutsläppen med 35% per invånare mellan 2009-2020 var ett av målen som genomfördes. Linköping deltar även i det nationella projektet "Klimatneutrala Städer 2030" sedan oktober 2021. Kommunen deltar även i Linköpinginitiativet, vilket är ett lokalt nätverk med privata och offentliga aktörer som jobbar för ett koldioxidneutralt Linköping. Initiativet har 18 medlemmar med tydliga energi- och klimatmål. Via Tekniska verken utvecklar staden effektiva energisystem för att minimera avfall och främja cirkulär ekonomi samt statsutveckling med fokus på hållbar stadsutveckling med Vallastaden (på bilden ovan) som exempel på nytänkande och hållbar statsutveckling.

Inkludering

Linköping har implementerat en modell för ledning och samordning av insatser mot segregation. Med projekt som "Startup Time" och "LinkStep" arbetar kommunen med att främja entreprenörskap och sysselsättning samt trygghet och säkerhet i staden. Projektet "Tryggt och enkelt hemma" är ett projekt för att hjälpa äldre bo kvar i sina bostäder. Kompetensutvecklingsmodellen "Evikomp" för personal inom vård och omsorg har arbetsplatslärande som metod. Syftet är att öka lärandet hos individ, grupp och organisation parallellt.

Du kan läsa mer om Linköpings främjande av innovation och utveckling på Linköpings kommuns hemsida. Länk till annan webbplats. Läs mer om iCapital priset i EU-kommissionens pressmeddelande Länk till annan webbplats. eller på Linköpings kommuns hemsida via denna länk. Länk till annan webbplats.

Med stöd av Europeiska innovationsrådet (EIC) inom ramen för Horisont Europa är detta den nionde upplagan av iCapital priset. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan