regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Lär dig mer om InvestEU-programmet

InvestEU-programmet förser EU med viktig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande stöd till offentliga och privata aktörer i Europa. Programmet bidrar till att generera ytterligare investeringar i linje med viktiga europeiska prioriteringar såsom den europeiska gröna given, den digitala omställningen och stöd till små och medelstora företag. InvestEU samlar en mängd av EU:s finansiella verktyg för att stödja investeringar och projekt.

InvestEU

InvestEU-programmet mobiliserar offentliga och privata investeringar genom en EU-budgetgaranti på 26,2 miljarder euro som stöder Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra finansiella partners investeringsprojekt. EU:s budgetgaranti är preliminärt fördelad på följande fyra policyområden

  • Hållbar infrastruktur: 9,9 miljarder euro
  • Forskning, innovation och digitalisering: 6,6 miljarder euro
  • Små och medelstora företag: 6,9 miljarder euro
  • Sociala investeringar och kompetens: 2,8 miljarder euro

InvestEU stödjer hållbara investeringar genom att använda EU:s budgetgaranti för att fungera som en hävstång och totalt mobilisera över 372 miljarder euro i privata och offentliga investeringar i prioriterade politikområden. InvestEU är ett efterfrågestyrt instrument där medlemsländer kan ingå i delprogram, till vilka medlemsländerna kan bidra frivilligt på två sätt: genom EU:s struktur och investeringsfonder eller med medel inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) för att finansiera politiska prioriteringar i linje med sina nationella planer. På detta sätt kommer medlemsländerna att dra nytta av EU-garantin, vilket ger nationella och regionala investeringar mer kraft.

InvestEU-programmet består av tre delar:

  1. InvestEU-fonden: InvestEU-fonden kombinerar tretton centralt förvaltade EU-finansieringsinstrument och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) till ett instrument.
  2. InvestEU:s rådgivningscentrum: InvestEU:s rådgivningscentrum är den centrala kontaktpunkten för projektledare och mellanhänder som söker rådgivning och tekniskt stöd för hur man söker medel från InvestEU och arbetar direkt tillsammans för att hjälpa projekt att nå finansieringsstadiet.
  3. InvestEU-portalen: InvestEU-portalen bygger på sin föregångare, den europeiska portalen för investeringsprojekt (EIPP), med förbättrade funktioner. InvestEU-portalen är en projektdatabas som ger synlighet åt EU-finansierade projekt för vilka projektansvariga söker finansiering och som ger investerare information om vilka investeringsmöjligheter som finns i EU.

InvestEU-programmet bygger på framgångarna med den tidigare investeringsplanen för Europa, även känd som Junckerplanen Länk till annan webbplats. som investerade mer än 500 miljarder euro mellan 2015 och 2021. InvestEU-fonden genomförs av olika finansiella partner, framför allt Europeiska investerings banken (EIB).

Europeiska investeringsbanken (EIB)

EIB är EU:s institution för långsiktig finansiering och ägs av de 27 medlemsländerna. EIB lånar ut stora belopp på kapitalmarknaden för att stödja projekt som främjar EU:s politiska mål. Som svar på pandemin frigjorde EIB mer än 6 miljoner euro för investeringar i hälso-och sjukvårdssektorn. Detta för att stödja medicinsk infrastruktur, forskningsverksamhet och utveckling av vaccin och annan nödvändig behandling.

Som exempel på hur InvestEU-programmet fungerar presenterades en transaktion för att finansiera forskning och utveckling av innovativ medicinsk teknik Länk till annan webbplats. den 14 november 2023. Investeringen från InvestEU-programmet omfattas av en total finansiering på 25 miljoner euro. Medlen kommer att göra det möjligt för Germitec, ett företag specialiserat på design och utveckling av lösningar för sjukhushygien, att påskynda utvecklingen och införandet av sina innovativa medicinska produkter och är möjlig tack vare stöd från InvestEU-programmet. Investeringen ska finansiera produkter som tillverkas för att minska riskerna för korsinfektion för patienter och spara tid för vårdpersonal.

 

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan