regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU:s forum för sysselsättning och sociala rättigheter 2023

Hur kan EU stödja en frisk och kompetent arbetskraft? Detta var frågan som ställdes under 2023 års forum för sysselsättning och sociala rättigheter. Forumet varade under två dagar den 16-17 november i Bryssel och fokuserades på AI:s inverkan på arbetslivet. Syftet var att undersökte de utmaningar och möjligheter som EU:s arbetstagare står inför i den snabba digitala omställningen.

Vid forumet presenterades bland annat rapporten om sysselsättningen och den sociala utvecklingen i Europa Länk till annan webbplats., som publicerades i juni 2023. Rapporten visar på ihållande arbetskraftsbrist och förändrade kompetensbehov, samt effekterna av demografiska förändringar.

Forumet utforskade bland annat de digitala färdigheter som behövs för en stark arbetskraft, och sociala innovationer inom AI. Hälsofrämjande, förebyggande och sociala investeringar diskuterades i samband med perspektivet framtidens arbete, friska befolkningar och ekonomi.

Under två dagar samlades mer än 2 200 deltagare och 74 talare för att diskutera de utmaningar och möjligheter som artificiell intelligens medför för arbetslivet och för att utforska hur EU kan se till att medemsstater inte hamnar på efterkälken i spåren av denna utveckling. Christopher Pissarides, medgrundare och medordförande för Institute for the Future of Work, och vinnare av 2010 års Nobelpris i ekonomi; Stuart Russell, professor i datavetenskap vid University of California, Berkely; Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter samt ledamöter av Europaparlamentet och andra talare på hög nivå från näringsliv, akademi och det civila samhället, både inom och utanför EU var några av talarna under forumet.

Europeiska pelaren för sociala rättigheter kopplar tvärsektoriellt arbete inom hälsa, rättvisa och välbefinnande. Pelaren för sociala rättigheter handlar om att stärka människors rättigheter utifrån 20 viktiga principer och var utgångspunkten i forumets agenda. Du kan se forumet i sin helhet i efterhand via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan