regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen föreslår nytt lagförslag om övervakning av europeiska skogar

Mot bakgrund av klimatförändringar och rekordstort antal skogsbränder i Europa de senaste åren presenterade EU-kommissionen den 22 november ett nytt förslag om skogsövervakning. I förslaget ingår nya övervakningssystem som ska göra det möjligt att samla in och dela jämförbara skogsdata som erhållits genom jordobservationsteknik och markmätningar.

Förslaget Länk till annan webbplats. syftar till att bidra till att göra skogarna mer motståndskraftiga genom att bland annat stärka skogarnas förmåga att tillhandahålla renare luft. EU-kommissionen vill med förslaget även underlätta skogsplanering och säkerställa samarbete mellan medlemsländerna för att fastslå långsiktiga skogsplaner. Förslaget om skogsövervakning är en del av EU:s skogsstrategi 2030 och den europeiska gröna given. Detta är långsiktiga åtaganden som syftar till att underlätta för framförallt skogsägare och skogsförvaltare så att de kan hantera den ökande belastning på skogarna de äger bättre.

Förslaget om ny skogsövervakning kommer att bygga på befintliga övervakningssystem på nationell och regional nivå samt EU-nivå och syftar till att minska rapporteringsbördan för den offentliga förvaltningen.

EU:s skogsstrategi 2030

I juni år 2021 antog EU-kommissionen EU:s skogsstrategi för 2030. Länk till annan webbplats. Strategin är ett flaggskeppsinitiativ i den europeiska gröna given som bygger på EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030. Länk till annan webbplats. Skogsstrategin innehåller en vision och konkreta åtgärder för att öka skogarnas kvalitet i EU och stärka deras skydd, återställande och motståndskraft. Strategin innehåller en vision och konkreta åtgärder för att återställa förstörda skogar och se till att de förvaltas på ett hållbart sätt som bevarar de viktiga ekosystemtjänster som skogen tillhandahåller och som samhället behöver.

Nästa steg

Det nya förslaget om skogsövervakning ska nu behandlas av Europaparlamentet och rådet. Sedan kommer EU-kommissionen genom förslaget att uppmuntra medlemsländerna att utarbeta långsiktiga skogsplaner, med beaktande av alla relevanta politiska dimensioner.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan