regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU antar lagstifting för att minska metanutsläpp

Bild: Världsnaturfonden WWF, Clientearth, Transport & Environment: Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

EU har nyligen tagit ett betydande steg genom antagandet av den första lagstiftningen som riktar sig mot att reducera metanutsläppen inom hela unionen. Metan är en kraftfull växthusgas med en stor påverkan på klimatet, uppskattningsvis motsvarar utsläppen för cirka en tredjedel av den nuvarande globala uppvärmningen. Dessa utsläpp härrör från en rad olika sektorer, inklusive jordbruk, avfallshantering och energiproduktion.

Efter intensiva förhandlingar mellan parlamentet och rådet har man nått en preliminär politisk överenskommelse, framröstad sent på tisdagskvällen den 14:e november. Den nya lagen har som huvudsyfte att fokusera på att minska metanutsläppen särskilt från energisektorn, vilket markerar en viktig milstolpe i unionens ansträngningar för att motverka klimatförändringar.

Åtaganden i den nya förordningen skulle innebära att företag regelbundet måste rapportera om sina metanutsläpp till myndigheterna och utföra inspektioner för att upptäcka och reparera läckage inom strikta tidsramar. Rutinmässig ventilering och fackling, då oönskade gaser bränns av i luften, förbjuds inom olje- och gassektorer med undantag för nödsituationer. Ventilering från termiska kolgruvor kommer att begränsas från 2027 med strängare villkor efter 2031. En databas för metanutsläpp etableras för att göra rapporterade utsläppsdata tillgängliga för allmänheten, en global övervakningsmekanism för metanutsläpp etableras, vilket inkluderar varningar om höga utsläppsnivåer. Från 2027 måste nya importavtal för olja, gas och kol följa samma övervaknings- och rapporteringskrav som EU-producenter.

Eftersom mer än 80 % av olja och gas som konsumeras inom EU är importerad, har de lagstiftande organen gemensamt insett behovet av att fastställa omfattande regler och standarder för importerad olja, gas och kol. Därför innebär överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet formulerade krav som är specifikt utformade för importerade källor av olja, gas och kol, i syfte att säkerställa att dessa importer följer liknande skyldigheter för övervakning, rapportering och kontroll som inhemska energiresurser.

Läs mer om överenskommelsen på EU-kommissionens webbplats via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan