regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Vinnova publicerar rapport om Europeisk deeptech

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, publicerade i oktober en rapport som analyserar hur EU kan använda deeptech, eller banbrytande teknologier, inom forskning och innovation för att skapa innovation, motståndskraft och en industrikraftig industri. Denna rapport innehåller budskap och tillvägagångsätt som kan hjälpa europeiska deeptech-företag. Dessutom föreslås en rad åtgärder för att möta branschens utmaningar.

Vinnovas rapport sammanfattar resultaten från konferensen Länk till annan webbplats. ”entreprenörskap inom deeptech för en innovativ, motståndskraftig och konkurrenskraftig inre marknad” som hölls i Stockholm, Sverige den 1-2 juni 2023 under Sveriges ordförandeskap i europeiska unionens råd. Konferensen hade mer än 500 deltagare, däribland forskare, entreprenörer, företag och investerare samt beslutfattare från EU.

Några av de utmaningar och råd som rapporten innehåller handlar om att stödja industrialiseringen av deeptech-företag. Vinnova rekommenderar även att stimulera samverkan mellan stora och små deeptech-företag, eventuellt genom skatteincitament och subventioner.

För att främja utvecklingen och tillväxten inom deeptech föreslås skapandet av en europeisk teknikfond värd 100 miljarder euro. Denna fond ska beröra både privat och offentligt kapital och ska ha syftet att dra till sig investeringar och ge stöd till deeptech-sektorn. Ytterligare åtgärder presenteras i skriften för att öka tillgången till nödvändig innovationsinfrastruktur och sänka kostnaderna för deeptech-företag. Detta genom skapandet av partnerskap för att underlätta tillgången till resurser som är avgörande för företagens framgång. De uppmuntrar även till kompetensutvecklingsprogram och att undanröja administrativa hinder för utveckling av deeptech.

Sammanfattningsvis föreslås åtgärder för att underlätta för framgångsrika deeptech-företag att trivas och expandera i Europa i vinnovas rapport.

Rapporten Länk till annan webbplats. finns just nu enbart på engelska men kommer snart att publiceras även med svensk text.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan