regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

G7-länder överens om vägledande principer för AI

G7-ledare enades den 20 oktober om 11 internationella vägledande principer och en frivillig uppförandekod för artificiell intelligens (AI). Dessa har syftet att komplettera de rättsliga bindande reglerna som EU för närvarande utvecklar för AI. Målet är att bidra till att ta vara på fördelar och hantera de risker och utmaningar som denna teknik medför.

De nu överenskomna principerna Länk till annan webbplats. och uppförandekoder har utformats genom samarbete mellan G7-länderna. De kommer att revideras regelbundet för att hålla jämna steg med AI-tekniken som utvecklas snabbt. Initiativet är en del av det bredare samtalet om skyddsmekanismer för AI på global nivå och är förenligt med EU:s egna förslag på rättsliga regleringar för AI. EU:s förslag till rättsakt om AI (AI-förordningen) kommer att innehålla rättsligt bindande regler för AI-system medan G7-ländernas principer enbart ger frivillig vägledning.

De vägledande principerna bygger vidare på OECD:s befintliga AI-principer Länk till annan webbplats. som svar på den senaste utvecklingen inom avancerade AI-system. Dessa principer syftar till att gälla alla AI-aktörer som tillämpar, utvecklar och använder avancerade AI-system.

De vägledande principerna riktar sig till aktörer som hanterat och utvecklar AI medan uppförandekoden riktar sig till akademin, civilsamhället, privat och offentlig sektor.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan