regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen godkänner Sveriges uppdaterade återhämtnings- och resiliensplan

EU-kommissionen har nyligen godkänt Sveriges uppdaterade återhämtnings- och resiliensplan (RRP). Stödet ligger på totalt 3,45 miljarder euro och inkluderar flera viktiga åtgärder. Den uppdaterade planen inkluderar fokus på den dubbla omställningen, grön och digital, samt nya åtgärder inom energiområdet.

Den uppdaterade plane Länk till annan webbplats.n är den fjärde versionen och inkluderar 16 reformer och 14 investeringar med tre fokusområden:

  1. Fokus på den gröna omställningen: 43,6 % av medlen är inriktade på åtgärder som främjar klimatmål enligt EU-kommissionens krav. Detta innefattar stöd för minskande koldioxidutsläpp och främjandet av fossilfria teknologier inom energiintensiva industrier genom program som klimatklivet och industriklivet.
  2. REPowerEU: Ett nytt kapitel har införts för att hantera energikrisen i EU, vilket krävs efter införandet av REPower-förordningen. Det inkluderar reformer och investering för att minska beroendet av rysk gas. I den svenska planen finns åtgärder för snabbare tillståndsprocesser för elnätsutbyggnad och ökad energieffektivitet i bostäder och svenska elnät.
  3. Digitala satsningar: Planen inkluderar också en ökad satsning på digital beredskap och social resiliens med 21,2 % av stödet avsatt för Sveriges digitala omställning.

Sverige har däremot tagit bort de delar av den ursprungliga planen som handlade om stöd till järnvägsinvesteringar. Regeringen planerar istället att finansiera dessa projekt med nationella resurser över en längre tidsperiod.

Bakgrund

Faciliteten för återhämtning och resliens började användas den 19 februari 2021- och har finansierat reformer och investeringar i EU-länder sedan dess och ska vara i kraft fram till den 31 december 2026. Länderna kan få finansiering upp till ett överenskommet belopp. För att få stöd från faciliteten måste EU-länder lämna in nationella återhämtnings- och resiliensplaner där de beskriver vilka reformer och investeringar de vill göra fram till slutet av 2026 med tydliga delmål och slutmål. I planerna måste minst 37 procent av budgeten gå till klimatåtgärder och 20 procent till digitala åtgärder. Faciliteten för återhämtning och resiliens är prestationsbaserat, då EU-kommissionen enbart betalar ut pengar till länder när de nått de överenskomna del- och slutmålen i att slutföra reformer och investeringar som ingår i landets plan.

Regeringen i Sverige beslutade om landets återhämtningsplan Länk till annan webbplats. enligt EU-förordningen den 27 maj 2021. Planen har sedan reviderats vid flertal tillfällen: den 23 september 2021, 20 oktober 2021 och den 24 februari 2022. Regeringen beslutade den 24 augusti 2023 om en ändring av återhämtningsplanen, där bl.a. ett REPowerEU-kapitel inkluderats. EU-kommissionen har den 19 oktober godkänt den fjärde versionen av den svenska återhämtningsplanen.

Nästa steg

Nu har rådet fyra veckor på sig att godkänna EU-kommissionens bedömning. Efter rådets godkännande kan Sverige begära en första utbetalning från faciliteten för återhämtning och resiliens. EU- kommissionen kommer att godkänna ytterligare utbetalningar efter att delmålen och målen i Sveriges återhämtnings- och resiliensplan har uppnåtts, vilket återspeglar framstegen med genomförandet av investeringarna och reformerna inom de tre fokusområdena.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan