regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EP röstar för att certifiera koldioxidlagring i EU

Europaparlamentets ledamöter har nyligen röstat för att certifiera koldioxidlagring inom EU, vilket möjliggör användning av ny teknologi för att minska koldioxid i atmosfären. Syftet är att reglera en marknad tidigare präglad av "greenwashing" och bristande tydlighet.

Beslutet Länk till annan webbplats. grundar sig i det faktum att, trots teknologiska framsteg, är det osannolikt att transportsystemets klimatpåverkan elimineras helt. Målet är att minska sektorns koldioxidutsläpp med 90 % till 2050 baserat på 1990-talets nivåer, och de återstående 10 % kan hanteras genom koldioxidlagring.

Tidigare har kritiker varit skeptiska till koldioxidlagring och påpekat dess signalvärde, eftersom det kan uppfattas som en indirekt rättighet att inte anpassa sin verksamhet och en "rätt att förorena." Men nu, med klimatförändringen som blir allt mer akut, finns det tecken på att inställningen till koldioxidlagring håller på att förändras. Som det brukar sägas, när huset brinner räknas varje hink vatten.

För att bli certifierad måste koldioxidminskningen kvantifieras korrekt, ge ytterligare klimatfördelar, sträva efter att lagra koldioxid under lång tid, förhindra koldioxidläckage och bidra till hållbarhet. Förslaget fastställer även krav på tredjepartsverifiering och certifiering av koldioxidborttagningar för att harmonisera certifieringsprocessen, säkerställa miljömässig integritet och bygga förtroende.

Beslutet kommer också att främja användningen av banbrytande rena tekniker och stödja politiken för ett nytt europeiskt Bauhaus genom att erkänna potentialen för koldioxidlagring i träbaserade och energieffektiva byggmaterial. Detta innebär att koldioxidlagring kan spela en avgörande roll inte bara för att minska utsläppen utan också för att främja hållbara och innovativa byggmetoder.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan