regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ny klimatkommissionär menar att den gröna omställningen måste gå snabbare

Europaparlamentet har gett grönt ljus till nederländske Wopke Hoekstra att bli ny EU-kommissionär med ansvar för klimatfrågorna i EU efter att Frans Timmermanshar återgått till nationell politik i Nederländerna. I en ny rapport publicerad av EU-kommissionen 26 oktober menar Hoekstra att utsläppen måste minska nästan tre gånger snabbare för att nå klimatmålen.

EU har lovat att minska utsläppen av planetuppvärmande gaser med 55 % till 2030 jämfört med 1990. Under de senaste tre decennierna har man dock bara minskat utsläppen med 32 % vilket lämnar klyftor för de kommande sju åren enligt EU-kommissionens senaste rapport om energins tillstånd i EU.

Den årliga rapporten om tillståndet i energiunionen Länk till annan webbplats. 2023 är ett viktigt instrument för att utvärdera EU:s framsteg mot målen för en energiunion och övergången till ren energiomställning i linje med energi- och klimatmålen. I årets rapport ser EU-kommissionen tillbaka på hur EU reagerat på kriser och utmaningar under den nuvarande EU-kommissionens mandatperiod och tar upp återstående utmaningar. Rapporten är uppbyggd i tre delar. I den första delen beskrivs hur de höga klimat- och miljöambitionerna inom ramen för den europeiska gröna given utgjorde grunden för EU:s krishanteringsstrategi och en strategi för tillväxt och konkurrenskraft. I den andra delen analyseras läget i genomförandet av en energiunion och den sista delen pekar på framtida utmaningar för EU:s energisystem och energipolitik.

EU:s nya klimatkommissionär menar att takten i minskningen av utsläpp måste öka för att nå målen. Enligt den årliga rapporten om tillståndet i energiunionen från EU-kommissionen måste utsläppen av växthusgaser minska nästan tre gånger snabbare än vad de har gjort de senaste 10 åren för att uppnå sina klimatmål.

Rapporten ser positivt på EU:s snabba minskning av importerad rysk gas efter invasionen av Ukraina men varnar också för att förnybar energi måste växa betydligt snabbare än tidigare. Rapporten pekar särskilt på behovet av att minska utsläpp inom byggnader, transport och jordbruk. EU-kommissionen noterar också att subventioner till fossila bränslen är skadliga för övergången till ren energi och påminner medlemsländer om deras löften att avskaffa dem.

Trots att EU:s medlemsländer uppmanas att agera snabbare inom klimatområdet har flera av dem, inklusive Tyskland, Frankrike och Polen, ännu inte lagt fram sina utkast till klimat och energiplaner. En uppdatering av Sveriges nationella energi och klimatplan Länk till annan webbplats. publicerades i september 2023.

Enligt nya uppskattningar från European Environment Agency kommer nuvarande politik att minska utsläppen med endast 43 % till 2030.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan