regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Tio europeiska städer tilldelas EU Mission Cities Label

Den 12 oktober 2023 tilldelades tio europeiska städer EU Mission Label för sina planer om att uppnå klimatneutralitet senast 2030. De städer som har fått utmärkelsen är: Sønderborg (Danmark), Mannheim (Tyskland), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz och Zaragoza (Spanien), Klagenfurt (Österrike), Cluj-Napoca (Rumänien) och Stockholm (Sverige).

Städer står för mer än 70 procent av de globala koldioxidutsläppen och förbrukar mer än 65 procent av världens energi. Åtgärder i städerna är avgörande för att minska klimatförändringarna och kan bidra avsevärt till att påskynda insatserna för att uppnå åtagandet att uppnå klimatneutralitet i EU som helhet senast 2050, samt till att förverkliga den europeiska gröna given. EU:s stadsuppdrag syftar till att hjälpa europeiska städer att bli klimatneutrala och erbjuda renare luft, säkrare transporter och mindre trängsel och buller för sina invånare.

Den 12 oktober 2023 tilldelade Europeiska kommissionen de första tio europeiska städerna märket EU Mission Climate-Neutral and Smart Cities Länk till annan webbplats. för deras planer på att uppnå klimatneutralitet senast 2030. EU Mission Label är en viktig milstolpe som inte bara erkänner städernas omfattande planer för att uppnå klimatneutralitet senast 2030, utan även fungerar som en katalysator för att underlätta tillgången till både offentlig och privat finansiering för att stödja dessa mål.

Förra året valdes 112 städer ut till EU:s stadsuppdrag. De strävar alla efter klimatneutralitet senast 2030 och testar innovativa metoder. Europeiska städer kan delta i Cities Mission om de har minst 50 000 invånare. För länder med ett lägre antal större städer sänks detta tröskelvärde till 10 000 invånare. Mer specifikt gäller det städer från länder med färre än 5 städer med fler än 100 000 invånare (Kroatien, Cypern, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovenien och Slovakien).

Kommissionen och uppdragsplattformen NetZeroCities Länk till annan webbplats. kommer att fortsätta att stödja genomförandet av klimatstadskontrakten och tillhandahålla finansieringsmöjligheter.

De städer som valdes ut för utmärkelsen städer visar vägen för andra städer i EU:s stadsuppdrag och visar upp ett inkluderande förhållningssätt till lokalt beslutsfattande. Alla städer som har lämnat in sina klimatstadskontrakt kommer att få feedback på sina klimatstadskontrakt för vidareutveckling, och fler kontrakt förväntas granskas i oktober 2023.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan