regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kommissionen begär information från Meta och TikTok

Enligt rättsakten om digitala tjänster skickade EU-kommissionen den 19 oktober formellt en begäran till företagen Meta och TikTok att vidta åtgärder gällande riskbedömning och begränsningsåtgärder, särskilt när det gäller spridning av desinformation. Begärd information måste lämnas till EU-kommissionen senast den 8 november 2023. Om inte kan EU-kommissionen ålägga böter.

Bakgrund

Rättsakten om digitala tjänster Länk till annan webbplats. (digital services act) syftar till att skapa ett säkrare digitalt utrymme för både dess användare och skapare. Akten antogs den 27 oktober 2022 och trädde i kraft den 16 november 2022. Rättsakten om digitala tjänster kommer att vara direkt tillämplig i hela EU från och med den 1 januari 2024.

Onlinetjänster kan missbrukas och användas för att sprida desinformation och för andra skadliga ändamål. Hur dessa utmaningar hanteras av de som äger plattformarna har en betydande påverkan på de grundläggande rättigheterna online. Exempelvis har vissa stora företag en dominerande ställning i den digitala ekonomin. Denna makt kan innebära orättvisa villkor för nya mindre företag och minskar valfriheten hos användare. Rättsakten för digitala tjänster har därför syftet att vara en rättslig ram för att säkerställa användarnas säkerhet och en rättvis öppen miljö för företagande och fri marknad i EU.

Meta (ägare av Facebook och Instagram) samt ByteDance (ägare av TikTok) anses vara betydande onlineplattformar Länk till annan webbplats. och måste därför efterleva samtliga regler och föreskrifter som införs genom rättsakten om digitala tjänster. Detta inkluderar bedömning och begränsningar av risker kopplade till spridning av olagligt innehåll, desinformation och eventuella negativa konsekvenser för utövandet av grundläggande rättigheter. Betydande onlineplattformar är onlinetjänster med över 45 miljoner användare per månad i EU. Kommissionen utser utifrån mätningar om en onlineplattform ska klassificeras som stor online plattform (VLOP) eller mycket stora sökmotorer (VLOSE). Dessa måste uppdatera sina siffror om antalet användare var sjätte månad samt följa reglerna i rättsakten om digitala tjänster.

Nuläget

Kommissionen har tillsammans med dessa begäranden antagit en delegerad akt (20 oktober) med regler för oberoende revisioner Länk till annan webbplats. med målet att bedöma om dessa plattformar uppfyller kraven i rättsakten om digitalas tjänster. Syftet är att ta fram oberoende revisioner som kan stå som underlag för Kommissionen att bedöma ansvarsutkrävande vid behov. Stora onlineplattformar som TikTok och Facebook ska vid begäran överlämna revisionsrapporter till EU-kommissionen och till företagets egna medlemsland för att sedan offentligt publiceras.

Läs mer om Kommissionens begäran kommissionens hemsida via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan