regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Världsdagen för psykisk hälsa

Före pandemin uppskattade EU-kommissionen att omkring 84 miljoner människor i EU drabbas av psykiska problem - en siffra som har ökat sedan dess. Den 10 oktober var Världsdagen för psykisk hälsa. Dagen markerades genom en konferens som EU-kommissionen arrangerade. EU:s övergripande strategi för psykisk hälsa och en mer sektorsövergripande strategi inom alla politikområden var på agendan.

Konferensen samlade hundratals deltagare och talare som representerade EU:s beslutsfattare, nationella regeringar, europeiska organisationer och patientföreträdare, däribland Belgiens drottning och Ukrainas första dam Oleana Zelenska.

Bakgrund

EU-kommissionen la fram en övergripande strategi för psykisk hälsa den 7 juni 2023. Strategin har syftet att betona ett sektorsövergripande tillvägagångssätt som ska uppnås genom 20 flaggskeppsinitiativ, med stöd av 1,23 miljoner euro i finansiering. EU-kommissionens förslag syftar till att fokusera på främjande av psykisk hälsa, förebyggande och tidiga insatser, psykisk hälsa hos ungdomar och utsatta grupper i samhället, välbefinnande på arbetsplatsen, system för psykisk hälsa, samt att bryta stigma.

Under konferensen påpekade EU-kommissionens kommissionär för hälsa Stella Kyriakides till att sektorer såsom utbildning, bostäder, sysselsättning, transport, konst och kultur samt idrott spelar en viktig roll för psykisk hälsa och välbefinnande. Detta gäller oavsett om det handlar om att förebygga psykisk ohälsa, främja välbefinnande eller direkt påverkan på människor i samhället. Hon betonade också att arbetet, i likhet med Europas plan mot cancer måste vara horisontellt och ingå i alla politikområden.

Under konferensen som du kan läsa mer om via denna länk Länk till annan webbplats. förklarade Kyriakides att den övergripande strategin för psykisk hälsa syftar till just detta, bortom enbart hälso-och sjukvårdsperspektivet.

”psykisk hälsa är inte enbart hälsosjukvårdsystemens börda att bära”

Med detta i åtanke meddelade hon även att EU-kommissionen i år kommer att anslå 11 miljoner euro för att hjälpa medlemsländerna att främja psykisk hälsa. Även den tillförordnade hälsoministern i Spanien förklarade att det spanska ordförandeskapet har att bidra till att förbättra den psykiska hälsan i EU som en prioriterad fråga. Han berättade även att det spanska ordförandeskapet kommer jobba för att det under nästa år ska finnas mer finansiering för införandet av den övergripande strategin för psykisk hälsa. Inför världsdagen för psykisk hälsa 10 oktober så presenterades även en europeisk undersökning som visar på att européer värderar hälsofrämjande insatser för psykisk hälsa lika högt som insatser för fysisk hälsa. Pressmeddelandet finns här Länk till annan webbplats..

Vad händer nu?

Under en debatt i Europaparlamentets utskott för folkhälsa SANT i september betonades behovet av att identifiera högriskgrupper samtidigt som man vill se fler åtgärder för att ta itu med européernas försämrade mentala hälsa generellt. Europaparlamentet förbereder just nu sin första rapport om psykisk hälsa som syftar till att betona denna fråga ur ett brett perspektiv från EU-nivå. Rapporten följer kommissionens förslag men syftar till att fastställa tydligare indikationer och tydligare mål. Ministerrådet kommer att anta slutsatser den 30 november trots att det fortfarande saknade rådsslutsatserna om EU:s globala hälsostrategi efter kommissionens förslag för nästan ett år sedan.