regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hållbara städer: vinnarna av 2025 års European Green City Awards

Den 5 oktober tillkännagavs vinnarna av utmärkelsen Europas gröna städer 2025 i Tallinn, Estland, årets europeiska gröna huvudstad. Vilnius (Litauen) utnämndes Europas gröna huvudstad 2025, och titeln Europas gröna blad 2025 för mindre städer gick till Viladecans (Spanien) och Treviso (Italien).

Tävlingen om att bli Europas gröna huvudstad genomförs för att främja koldioxidsnåla, resurseffektiva, rena, hållbara och motståndskraftiga samhällen. Eftersom över 70 procent av européerna bor i stadsområden spelar städerna en viktig roll i den miljömässiga och ekonomiska omvandlingen. Sedan 2010 erkänner EU därför städer som spelar en avgörande roll i genomförandet av den gröna omställningen, genom European Green Capital-priset. European Green Leaf-priset inrättades för att uppmärksamma miljöinsatser och prestationer i mindre städer (20 000 - 100 000 invånare).

De två vinnarna av Green Leaf-priset, Viladecans och Treviso, får vardera 200 000 euro i pris för deras miljöinsatser. Vinnaren av priset för Europas gröna huvudstad, Vilnius, belönas med 600 000 euro. Priset ska stödja den vinnande staden att genomföra åtgärder för att förbättra stadens miljömässiga hållbarhet.

Juryn konstaterade att Vilnius framgångsrikt har minskat utsläppen genom olika åtgärder, till exempel genom att öka antalet förnybara energikällor och renovera värmeinfrastrukturen med målet att bli klimatneutral senast 2030. Vidare menar juryn att staden sammanflätar sitt hållbarhetsarbete med invånarnas lycka och kopplar initiativ till ren luft, rent vatten, bevarande av biologisk mångfald, grönområden och mycket mer. Vilnius beröms för sin teknikorienterade strategi för medborgarengagemang och deltagande genom att tillhandahålla en applikation för medborgarna att engagera sig i alla relevanta områden av stadsförvaltning och planering.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan