regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EP röster igenom nya asbest gränser

Europaparlamentet godkände nya regler för att skydda arbetstagare i EU från hälsorisker relaterade till asbest. Den 3 oktober antog Europaparlamentet ett direktiv som kommer sänka gränsvärdet för yrkesmässig exponering av asbest från 0,1 per kubikcentimeter asbestfibrer till 0,01. Direktivet innebär också krav på att skydda arbetstagare på ett mer kraftfullt sätt.

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar, exempelvis cancer. Det är framförallt personer som arbetar i byggbranschen som riskerar att utsättas för asbestdamm. Gränsvärdet kommer därför nu att sänkas från 0,1 till 0,01 asbestfibrer per kubikcentimeter, utan någon övergångsperiod. De nya kraven innebär också ett större skydd för arbetstagare när det gäller rengöring av kläder och skyddsutrustning.

Bakgrund

Asbest har varit förbjudet i byggnader sedan 2005 men det finns fortfarande kvar i många äldre byggnader och infrastruktur. EU:s gröna giv uppmuntrar medlemsstater att renovera byggnader för att förbättra energieffektiviteten, detta innebär också att arbetstagare utsätts för en ökad risk att utsättas för höga asbestintag på sin arbetsplats. Asbest är en av de största orsakerna till arbetsrelaterad cancer, då upp till 78 % av arbetsrelaterad cancer kopplas till exponering av asbest.

Med de nya reglerna vill EU leva upp till sina åtaganden i EU:s plan mot cancer Länk till annan webbplats. och handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter Länk till annan webbplats..

Vad händer nu?

Nu måste rådet formellt godkänna de nya reglerna Länk till annan webbplats. innan den offentliggörs i EU:s officiella tidning och träder i kraft. De nya reglerna presenteras i form av ett EU-direktiv. Det innebär att det är bindande för medlemsstaterna men att EU överlåter nationell nivå att bestämma form och tillvägagångsätt i genomförandet av direktivet.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan