regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Cancerplattform: prototyp för digital infrastruktur inom cancer

Den 9 oktober har det europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer nått en första milstolpe i färdplanen för att skapa en europeisk infrastruktur för cancerbilddata via projektet EUCAIM. Syftet är att hjälpa vårdgivare, forskningsinstitut och innovatörer samt på längre sikt patienter att på bästa sätt utnyttja innovativa datadrivna lösningar för cancerbehandling och cancervård.

Europeiska initiativet för cancerbildning

EU-initiativet för bilddiagonistik för cancer lanserades som en del av Europas plan mot cancer Länk till annan webbplats. i december 2022. Initiativet går i linje med både EU:s strategi för data Länk till annan webbplats. och det europeiska hälsodataområdet (EHDS) Länk till annan webbplats. och syftar till att ge forskare bättre tillgång till värdefull hälsodata specifikt på cancerområdet. Syftet med initiativet är att visa hur medicinska bilder kan nås, användas och sammanföras samtidigt som skydd av personuppgifter säkerställs. Detta initiativ implementeras bland annat genom EUCAIM-projektet.

EUCAIM-projektet

Projektet har 21 kliniska anläggningar delaktiga i att distribuera data. Målet är att distribuera data från 15 länder i projektets slutskede. Projektet är medfinansierat av programmet digitala Europa och har som syfte att kopplas samman initiativ på EU-nivå. Projektet kommer inkludera anonyma canceravbildningar där både vanliga och sällsynta cancerformer kommer att ingå. Fler än 100 000 bilder förväntas bli tillgängliga.

Den första versionen av den digitala infrastrukturen från EUCAIM-projektet lanserades den 29 september 2023. Den innehåller en offentlig katalog med canceravbildningsdata från EU-finansierade projekt via AI inom hälsoavbildning. Dessutom finns ett sökverktyg för att navigera informationen som finns på anläggningar i hela EU. Du kan läsa mer om projektet på EU-kommissionens hemsida via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan