regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

ReK förbereder sina önskemål för sammanhållningspolitiken efter 2027

Några dagar före det informella mötet i Murcia (Spanien) mellan de ministrar som ansvarar för sammanhållningspolitiken i EU-länderna lade Europeiska Regionkommittén (ReK) fram sina främsta önskemål om hur sammanhållningspolitiken bör se ut i framtiden.

Utkastet till yttrande Länk till annan webbplats. fokuserar på utmaningarna med att stärka den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen. I yttrandet belyser ReK bland annat att lokala och regionala myndigheters deltagande i partnerskapsöverenskommelser och operativa program som viktiga för att säkerställa att de anpassas efter det geografiska områdets faktiska behov. ReK menar att sammanhållningens betydelse går långt utöver dess finansiella stöd. Det handlar om EU:s grundläggande värderingar och en känsla av gemensamma och delade mål bland européerna och de platser där de bor.

Huvudfokus i städer och regioners krav i förslaget till yttrande är följande:

  • Makroekonomiska villkor Länk till annan webbplats. bör avskaffas, då de inte vill att strukturfonder ska begränsas av nationella beslut.
  • Målet med territoriell sammanhållning måste vara bindande för all EU-politik.
  • Den övergripande finanseringsstrukturen bör förenklas.
  • Det bör inrättas en mekanism för flexibel användning av sammanhållningspolitikens fonder i händelser av kriser, utan att de långsiktiga investeringarna hindras.

Den 29 september träffades de europeiska ministrarna Länk till annan webbplats. med ansvar för sammanhållningspolitiken i Murcia, Spanien, för ett informellt möte där de diskuterade sammanhållningspolitikens framtid efter 2027, den så kallade sammanhållningen 2.0. Det spanska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd vill uppmärksamma egenskaper sammanhållningsmålen 2.0 bör ha. De föreslår att man analyserar resultaten och lärdomarna från den nuvarande sammanhållningspolitiken och faciliteten för återhämtning och resiliens så att politiken i framtiden kan göra det möjligt att möta de utmaningar som ligger framför oss.

Region Östergötland följer diskussionerna om framtidens sammanhållningspolitik nära och förbereder tillsammans med övriga regioner i Östra Mellansverige ett positionspapper. Frågan anses vara av högsta intresse då det påverkar förutsättningarna för att bedriva regionala utvecklingsprojekt.

Vad händer nu?

Utkastet till yttrande planeras gå till röstning vid ReK:s plenarsession den 29-30 november för att sedan presenteras som underlag för EU:s politiska beslut. Den 9 oktober kommer ReK att presentera sin årliga rapport om tillståndet i regioner och städer. Rapporten ger en överblicksbild av de mest brådskande utmaningar som regioner och städer i hela Europa står inför, samt lösningar.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan