regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hållbar turism på rådets agenda

Det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd uppmärksammar turismens betydelse. Spanien, ett kraftcentrum för turism, betonar att sektorn bidrar med 10 procent till EU-ländernas BNP. Ordförandeskapet visar upp kulturell mångfald genom att anordna möten i 22 städer i Spanien, inklusive på världsarvsplatser.

Turism och målen för hållbar utveckling

Världsturismdagen Länk till annan webbplats. den 27 september, som leddes av Världsturismorganisationen med säte i Madrid, betonade turismens sociala, kulturella, politiska och ekonomiska värden. Dagen belyste hur sektorn anpassar sig till målen för hållbar utveckling och främjar ansvarsfull politik som hållbarhet, inkluderande ekonomisk utveckling och miljöhänsyn.

I december 2022 godkände EU:s konkurrenskraftsråd den europeiska agendan för turism 2030 Länk till annan webbplats.. Denna agenda beskriver framtiden för det europeiska ekosystemet för turism och strävar efter att göra det grönare, mer digitalt och motståndskraftigt mot utmaningarna under det kommande decenniet.

Ekonomisk påverkan och återhämtning

Turismen bidrar avsevärt till EU:s BNP, och i detta anseende är Spanien världsledande. Trots bakslag från covid-19-pandemin återhämtade sig EU:s turistnäring starkt under 2022 och nådde 2,72 miljarder övernattningar av besökare - endast 5,6 procent mindre jämfört med 2019.

Utmaningar och nya strategier

Den föränderliga turistsektorn står inför nya utmaningar som kräver innovativa tillvägagångssätt. Korttidsuthyrning, som underlättas av onlineplattformar, utgör nästan en fjärdedel av alla turistboenden i EU. Kommissionen har därför föreslagit regler för logitjänster, med fokus på att förbättra registreringsförfarandena, skydda resenärer från bedrägerier och underlätta korrekta uppgifter för effektiv reglering. Utvecklingen av turismsektorn, menar det spanska ordförandeskapet, återspeglar ett svar på samhällsförändringar, och betonar att den kommer förbli en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt och kulturellt utbyte i Europeiska unionen.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan