regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Spanska ordförandeskapet presenterar sina fyra prioriteringar i Europeiska unionens råd

Den 1 juli tog Spanien över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd efter Sverige. Spaniens premiärminister, Pedro Sánchez, presenterade den 15 juni landets fyra prioriteringar för ordförandeskapsperioden. De presenterade prioriteringarna handlar om att främja den gröna omställningen samt återindustrialiseringen av Europa, stärka den europeiska enigheten och försvara den sociala och ekonomiska rättvisan i Europa.

Spanien är ordförandeland i rådet under andra halvan av 2023, från den 1 juli till 31 december. Senast Spanien hade ordförandeskapet var 2010. Sedan dess har Europa genomgått ett antal omvälvande händelser, såsom Storbritanniens utträde ur unionen, en finansiell kris, Covid-19-pandemin, flyktingkriser och det pågående kriget i Ukraina.

Den första dagen med ordförandetiteln ägnade Sánchez åt att besöka Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i huvudstaden Kiev, just för att visa sitt stöd för det krigsdrabbade landet. Sánchez tillkännagav under besöket Länk till annan webbplats. ytterligare stöd från Spanien på 55 miljoner euro för att återuppbygga Ukraina. Den 2 juli var premiärministern återigen på plats i Madrid för att ta emot Europeiska rådets ordförande Charles Michel på Moncloapalatset. Under sammanträdet Länk till annan webbplats. bekräftade de båda sin beslutsamhet om fortsatt stöd till Ukraina och arbetet framåt för europeisk enighet. Samma dag besökte även EU-kommissionens kommissionärskollegium Madrid för att markera inledningen av det spanska ordförandeskapet Länk till annan webbplats. i Europeiska unionens råd.

Spaniens EU-ordförandeskap kommer vid en avgörande tidpunkt, med mer än 250 förslag som fortfarande ligger i beredning. Samtidigt går landets invånare till valurnorna redan den 23 juli för att utse nästa mandatperiods spanska regering.

Spaniens fyra prioriteringar

Varje ordförandeland presenterar inför starten av sitt ordförandeskap prioriterade områden som ska vägleda landets arbete som ordförandeland i europeiska unionens råd. Spanien har valt att prioritera följande fyra områden: återindustrialisering av EU, grön omställning och miljöanpassning, ökad social och ekonomisk rättvisa och att stärka den europeiska enigheten.

Återindustrialisering av EU

Utlokalisering av industrin inom strategiska sektorer har enligt många gjort EU alltför beroende av tredjeland inom områden som energi, hälso- och sjukvård, digital teknik och livsmedel. Spanien vill vända denna trend och locka till sig nya företag och arbetstillfällen till Europa för att minska sårbarheten. Spanska ordförandeskapet kommer därmed att främja de filer som handlar om att utveckla industri och teknik i EU och handelsförbindelser.

Grön omställning och miljöanpassning

Det spanska ordförandeskapet vill begränsa klimatförändringarna och miljöförstöringen. Detta genom att stötta en reform av elmarknaden som har syftet att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, sänka elpriser och stabilisera systemet. De kommer även prioritera lagstiftningsärenden kopplat till fit for 55-paketet. Dessutom vill de främja åtgärder för avfallshantering och minska användningen av mikroplaster.

Ökad social och ekonomisk rättvisa

Det spanska ordförandeskapet vill förespråka en rättvisare och mer omtänksam ekonomi i Europa. De vill att EU ska införa gemensamma minimistandarder för bostadsbeskattning i medlemsstaterna, och bekämpa skattefusk. De vill prioritera en översyn av budgetramen 2021-2027 och utvidga arbetstagarnas rättigheter för utsatta grupper.

Stärka den europeiska enigheten

Med denna prioritering vill det spanska ordförandeskapet förespråka framsteg i integrations- och migrationspolitiken, den inre marknaden, färdigställa bankunionen och kapitalmarknadsunionen samt förbättra användningen av medel från NextGenerationEU. De vill även fortsätta samordna stöd till Ukraina och andra grannländer.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan