regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ansökningstiden har nu börjat för nästa års upplaga av HOPE:s utbytesprogram – HOPE Exchange Programmet 2024

HOPE (European Hospital and Healthcare Federation) erbjuder varje år möjlighet till utbyte för hälso- och sjukvårdspersonal där deltagarna får fyra veckors “praktiktjänstgöring” på ett sjukhus i annat EU-land. Ansökan för 2024 är nu öppen och årets tema är ”keeping our health workforce” där sista anmälningsdag är den 31 oktober 2023. Utbytet kommer pågå från den 13 maj till den 9 juni, år 2024.

Målgruppen för programmet är sjukvårdspersonal och administrativ personal inom vården med minst tre års ledningserfarenhet samt sjukhus som vill agera värd i programmet. I Sverige kan det handla om enskilda sjukhus eller regioner som anmäler sig.

HOPE bildades 1981 och verkar för ett utökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan sjukhusen i Europa för att tillhandahålla utbildning för sjukhus och vårdpersonal i det europeiska sammanhanget. Utbytesprogrammet syftar till att skapa bättre förståelse för hur hälso- och sjukvården och sjukhusen fungerar inom EU och i grannländerna, genom att underlätta samarbete och utbyta goda exempel.

Utbytesprogrammet har genomförts årligen sedan 1981, med avbrott under covid-19-pandemin med återstart 2022. HOPE samlar nationella sjukhusförbund eller motsvarande i alla EU:s medlemsländer samt Storbritannien, Nordirland, Schweiz och Serbien. Sverige representeras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i HOPE. Länk till annan webbplats.

HOPE:s utbytesprogram är nu öppet för hälso- och sjukvårdspersonal och vissa länder tar även emot deltagare på andra sjukvårdsinrättningar än sjukhus både från privat och offentlig sektor.

Mer information om utbytesprogrammet och ansökningshandlingar finns på HOPE:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan