regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Central Baltic-programmets tredje utlysning öppnar i höst

Den 25 september – 16 oktober är det dags att söka finansiering för samarbetsprojekt inom Central Baltic-programmet. Detta är ett Interreg-program mellan Sverige, Finland (inkl. Åland), Estland och Lettland som avser att förbättra livet i Östersjöregionen. Under perioden 2021–2027 finns totalt 122 miljoner euro ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) tillgängligt för utvecklingsprojekt där minst två länder samarbetar.

Höstens tredje utlysning riktar sig specifikt mot mindre projekt inom programmål 6 och 7, som har fokus på arbetsmarknad och offentliga tjänster:

Programmål 6: Förbättrade anställningsmöjligheter på arbetsmarknaden

Projekt i detta område ska stärka och förbättra sysselsättningen genom gemensamma insatser i Östersjöregionen, med särskild fokus på att ge mindre konkurrenskraftiga grupper i samhället tillgång till arbetstillfällen och en mer flexibel arbetsmarknad. Programområdet omfattar aktiviteter för arbetsmarknadens alla partner (arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, myndigheter) och alla parter och alla sektorer med möjlighet till arbete.

Exempel på tänkbara aktiviteter:

  • Nätverkande och dialoger mellan arbetsmarknadens parter
  • Digitala verktyg för kompetensutveckling och arbete online
  • Simulering för förbättrat entreprenörskap och övningar för problemlösning

Programmål 7: Bättre offentliga tjänster och lösningar för medborgare

Programmets mål är att ta itu med hinder relaterade till administrativa, reglerande, språkliga och kulturella barriärer inom offentlig förvaltning. Alla nivåer av erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande inom offentlig administration ingår, dock ej utveckling av gemensamma läroplaner inom utbildningssystemen. Alla branscher som inte täcks av programområden 1-6 är välkomna att lämna in projektförslag inom detta programmål.

Exempel på tänkbara aktiviteter:

  • Skapa gemensam gränsöverskridande tjänst
  • Planer och utformning (inklusive strategisk planering för markanvändning)
  • Digitalisering av gemensam offentlig tjänst
  • Förbättra deltagandeprocesser för att utveckla offentliga tjänster

På Central Baltics hemsida finns ett vägledningsdokument för att ansöka om ett projekt. Detta dokument kan laddas ner på webben. Länk till annan webbplats.

Övervakningskommittén i Central Baltic kommer ta beslut om finansiering i början av februari 2024 tillsammans med det slutliga godkännandet av de ordinarie projekten i det andra steget.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan