regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Naturrestaureringslagen undviker avslag i parlamentets miljöutskott - vad händer nu?

Foto: Alain Rolland, källa: EP © European Union 2023
Foto: Alain Rolland, källa: EP © European Union 2023

Röstningen om den omtalade naturrestaureringslagen har nu nått ENVI-utskottet, som den 15 juni gjorde sin första bedömning, men kontroversen kring lagen kvarstår.

Naturrestaureringslagen, en viktig del av den europeiska gröna given, fastställer rättsligt bindande mål för att återställa förstörda livsmiljöer och förlorade arter. Lagen, som syftar till att återuppliva Europas sviktande ekosystem genom att införa rättsligt bindande mål för naturrestaurering i EU:s medlemsländer, har engagerat, upprört och hyllats.

Naturrestaureringslagen presenterades av EU-kommissionen Länk till annan webbplats. i juni 2022, efter de mål som satts upp inom ramen för den gröna given och strategin för biologisk mångfald. Det är den första lagen på EU-nivå som ämnar främja biologisk mångfald. Enligt kommissionen är 81 procent av de europeiska livsmiljöerna i dåligt skick, och torvmarker, gräsmarker samt sanddyner är värst drabbade. Lagstiftningen syftar därmed till att återställa livsmiljöer och arter som har försämrats av mänsklig verksamhet och klimatförändringar. I lagen fastställs rättsligt bindande mål inom sju specifika områden, från pollinerande insekter till marina ekosystem, som tillsammans ska täcka minst 20 procent av EU:s land- och havsområden senast 2030. Enligt planen ska medlemsländerna uppmanas att ta fram en nationell restaureringsplan som beskriver de projekt och initiativ som de vill genomföra för att nå det övergripande målet. Möjliga åtgärder är att plantera träd, bedriva biodling, återställa dränerade torvmarker och utöka grönområden i städer.

Röstning i ENVI-utskottet

Under sammanträdet i miljöutskottet Länk till annan webbplats. ombads ledamöterna att besluta om de skulle förkasta lagen i sin helhet. Utskottet, med sina 88 ledamöter, röstade om att förkasta lagen med 44 röster för och 44 emot. Förslaget om avslag, som hade lagts fram av center-högerpartiet European People’s Party (EPP), behövde ytterligare en röst för att gå igenom, vilket innebar att den föreslagna lagen tilläts gå igenom med minsta möjliga marginal. Detta efter att de två rådgivande utskotten i frågan, jordbruksutskottet och fiskeriutskottet, röstat för att förkasta det föreslagna initiativet i sin helhet.

Utskottet övergick sedan till en lång lista med ändringsförslag, av vilka många upprepade 44–44-marginalen. Efter mer än tre timmars omröstning tog den franske ENVI-ordföranden, Pascal Canfin, beslutet att skjuta upp ärendet till den 27 juni, då lagstiftarna får chans att rösta om de återstående ändringsförslagen. Att hålla en omröstning om hela texten är ett nödvändigt steg för att föra den till fullständigt plenarsammanträde, vilket är planerat till den 10 juli.

Photographer: Alain ROLLAND Copyright: © European Union 2023 - Source: EP
Foto: Alain Rolland, källa: EP © European Union 2023

Naturrestaurering – en het fråga i EU

EU är djupt splittrat i frågan om naturrestaurering, som tillhör en av de hetaste klimat- och miljöstriderna just nu. EU-kommissionens förslag går ut på att återställningsåtgärder av natur ska ha genomförts på minst 20 procent av alla land- och vattenytor till 2030.

EPP, som förespråkade avslag av lagen, menar att den i sin nuvarande form kommer att leda till ekonomiska förluster för jordbrukare och fiskare, äventyra Europas försörjningskedjor, öka livsmedelspriserna för konsumenter och hindra utbyggnaden av förnybara energikällor. Dessa påståenden har kraftfullt bestridits av partigrupperna till vänster om EPP, icke-statliga miljöorganisationer och ett flertal tungviktare i den privata sektorn, som hävdar att naturrestaurering är förenligt med ekonomisk verksamhet och kan bidra till att garantera markers och skördars långsiktiga livskraft. Rösterna för lagstiftningen talar även om att liggande förslag är helt nödvändigt för att återställa biologisk mångfald.

Den 20 juni röstade även det europeiska rådet för en allmän inriktning om förslaget Länk till annan webbplats.. En majoritet av länderna gav grönt ljus till ståndpunkten, medan Sverige, Finland, Polen, Nederländerna, Italien och Belgien angav att de inte kunde stödja den. Österrike var positivt inställt, men kunde inte stödja förslaget på grund av bristande regionalt stöd.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan