regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen lägger fram rådsrekommendationer för social ekonomi

Social ekonomi är ett samlingsnamn på den del av ekonomin som sätter människor, samhälle och miljö framför vinst. EU-kommissionen har den 13 juni lagt fram ett förslag till rådsrekommendationer om hur medlemsländerna bör utforma och genomföra strategier för den sociala ekonomin. I kombination med de nya rekommendationerna har även en ny webbplats öppnats, portalen ”Social economy Gateway”, som ger information för och om den sociala ekonomin i Europa.

Den sociala ekonomin består av organiserade verksamheter som främst har ett samhälleligt ändamål och är fristående från den offentliga sektorn. Dessa verksamheter inom social ekonomi har allmännytta eller medlemsnytta och drivs inte utav vinstintresse.

Förslaget Länk till annan webbplats. till rekommendationer har syftet att skapa bra jobb, gynnsamma villkor för uppstart och innovation samt inkludering i samhället inom social ekonomi. Rekommendationerna framförs som en uppföljning av 2021 års handlingsplan för den sociala ekonomin som ligger under EU:s pelare för sociala rättigheter. I handlingsplanen ingår utveckling av policy och juridiska ramverk som skulle skapa bättre förutsättningar för den sociala ekonomin. Nyckelkomponenterna i denna handlingsplan var en förbättring av ramverket för social ekonomi, förbättra synligheten och erkännande samt tillgång till finans och marknad.

De fyra främsta målen som EU-kommissionen vill uppnå med det nya förslaget till rådsrekommendationer är att förbättra:

  1. Tillgången till arbetsmarknaden, för företag och dess anställda.
  2. Social integration.
  3. Skicklighet - medlemsstater rekommenderas att stödja utbildning och kompetensutveckling för social ekonomi.
  4. Social innovation, hållbar ekonomisk utveckling och territoriell sammanhållning.

EU-kommissionen lägger fram förslagen till rådsrekommendationer med syfte att få medlemsstaterna att utveckla helhetsstrategier gällande den sociala ekonomin. I rekommendationerna ingår åtgärder som att utforma en arbetsmarknadspolitik som stödjer anställda och främjar socialt företagande samt rättvisa arbetsvillkor. Det ingår även ökade insatser till missgynnade grupper, bättre tillgång till offentlig finansiering och EU-medel samt ambitioner att öka sociala ekonomins vikt i samhället.

Som en del av förslaget till rådsrekommendationer lanserar EU-kommissionen också en portal för social ekonomi. Den ska vara en samlad webbplats som ger information om EU-finansiering, utbildningsmöjligheter och evenemang. Länk till portalen hittar du här. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan