regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EUREGHA:s årsmöte i Region Östergötland 12-13 juni

Den 12-13 juni stod Region Östergötland värd för det europeiska nätverket EUREGHA:s årsmöte som föregicks av en dags studiebesök i Östergötland. Representanter från flera regioner runtom i Europa reste till Östergötland för att delta. Studiebesök hos vårdcentrum Finspång och Linköpings universitetssjukhus följdes av ett heldagsmöte i Linköping tillsammans med nätverkets medlemsregioner.

EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities) är ett europeiskt nätverk bestående av lokala och regionala hälsoansvariga organisationer runtom i Europa. Nätverket samlar totalt 20 medlemmar där syftet är att föra samman den sub-nationella nivån från Europa där de två huvudsakliga syftena är att medlemmarna ska kunna lära av varandra samt följa och påverka EU-lagstiftning som påverkar vår nivå. Region Östergötland har varit medlem i ett flertal år och använder nätverket för att skapa kontakter som kan bidra i vår organisations utveckling samt få möjlighet att mer effektivt påverka EU-nivån genom att prata med en gemensam röst.

Den första dagen bestod av två studiebesök där dagarna startades hos Vårdcentrum Finspång. Region Östergötland tillsammans med Finspångs kommun har satsat på att bygga ett vårdcentrum för att samla all vård under samma tak för att öka möjligheten för personal att samverka samt göra det enklare och tryggare för patienterna. Besöket bestod av en rundvandring kring området och en presentation av vårdcentrumets verksamhet och ambitioner.

Andra studiebesöket var på plats i Linköping. Efter några minuters promenad från Regionhuset tog deltagarna sig till Linköpings universitetssjukhus för att besöka Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV. CMIV utvecklar framtida metoder och verktyg inom bildvetenskap och visualisering för tillämpning inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning. Under besöket framförde professor och avdelningschefen för CMIV, Anders Persson, en givande rundvandring och presentation om deras verksamhet och samarbete med internationella aktörer.

Under sammanträdets andra dag anordnades årsmötet i Region Östergötlands lokaler i Linköping. Mötets inledningsförfarande gavs av Region Östergötlands Regionala utvecklings direktör, Richard Widén som gav en övergripande presenaton av regionen och regionens arbete. Årsmötet fortgick under dagen med uppdateringar om nya medlemmar, arbetsplan för året och workshops med diskussioner kring nätverkets gemensamma arbete framåt.

Ta reda på mer om EUREGHA-nätverkets arbete via denna länk Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan