regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Foto: Johannes Frandsen/Government Offices of Sweden
Foto: Johannes Frandsen/Government Offices of Sweden

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

EU:s anslutning till Istanbulkonventionen

Den 1 juni fattade EU:s ministerråd beslutet om att ansluta sig till Istanbulkonventionen – en prioritet för det svenska ordförandeskapet. Konventionen, om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, är den första juridiskt bindande konventionen av sin sort. Den sätter höga internationella krav om bland annat förebyggande av våld, skyndsam och korrekt lagföring och skyldighet att tillhandahålla skyddade boenden för brottsoffer, särskilt kvinnor och barn.

Istanbulkonventionen lades fram av rådet redan 2011, och har sedan dess undertecknats och ratificerats av de flesta av EU:s medlemsländer, och trädde i kraft 2014. Den har dock har tagit flera år att förhandla i och med flera medlemsländers motsättning till EU:s anslutning. Hösten 2021 presenterade EU-domstolen ett yttrande om EU:s anslutning, vilket innebar att förhandlingarna kunde slutföras. Parlamentet lämnade sitt godkännande om anslutning i maj 2023, vilket nu följts av rådets beslut.

EU:s anslutning till Istanbulkonventionen Länk till annan webbplats.

Jordbruksmarknaden samt förslag om förpackningar och förpackningsavfall på agendan i jordbruks- och fiskerådet

Den 30 maj samlades EU:s jordbruks- och fiskeministrar samt Ukrainas jordbruksminister i Bryssel för att diskutera gemensamma frågor kopplade till jordbruk och fiske. Bland annat lyftes marknadssituationen efter invasionen av Ukraina samt förslaget till förordning om förpackningar och förpackningsavfall. Sveriges landsbygdsminister, Peter Kullgren, ledde mötet som belyste många viktiga områden, inte minst om jordbruksmarknaden, både vad gäller Ukraina och krisberedskap kopplat till torka. Ukrainas jordbruksminister deltog i mötet, och lyfte hur jordbruksmarknaden, både vad gäller Ukraina och krisberedskap kopplat till torka. Därtill diskuterades torkan i södra Europa och ett frihandelsavtal mellan EU och Australien.

Jordbruks- och fiskerådet den 30 maj Länk till annan webbplats.

Fjärde mötet i handels- och teknikrådet mellan EU och USA

Den 30-31 maj hölls det fjärde mötet i handels- och teknikrådet mellan EU och USA, denna i Luleå. Johan Forssell, Tobias Billström och Ebba Busch stod värd för mötet där det transatlantiska samarbetet stod i centrum. Under mötet enades EU och USA om en gemensam färdriktning framåt för utvecklingen av 6G, ett stärkt samarbete för ny teknik och ett transatlantiskt initiativ för hållbar handel för att påskynda den gröna omställningen.

Från USA:s sida deltog utrikesministern Antony J. Blinken, handelsrepresentanten Katherine Tai, och handelsministern Gina Raimondo, och från EU-kommissionens sida deltog verkställande vice ordförande och kommissionär med ansvar för handel, Valdis Dombrovskis, samt verkställande vice ordförande och kommissionär med ansvar för konkurrens, Margrethe Vestager.

Handels- och teknikrådet i Luleå Länk till annan webbplats.

Digitalisering i fokus: möte med rådet och Digital Assembly 2023

Den 2 juni möttes ministrarna för digitalisering i Luxemburg tillsammans med rådet för att diskutera framtidens konnektivitetssektor samt hur elektronisk kommunikation ska främjas och utformas i framtiden. Rådsmötet leddes av svenska civilministern Erik Slottner inom ramen för det svenska ordförandeskapet. Under mötet diskuterades den pågående förordningen om gigabitinfrastruktur, ett förslag om åtgärder för att minska kostnader för elektronisk kommunikationsinfrastruktur, akten om ett interoperabelt Europa som bland annat ämnar tillhandahålla offentliga tjänster över gränser och sektorer samt cyperresiliensakten, en förordning om cypersäkerhetskrav för produkter med digitala inslag.

Den 15-16 juni kommer även det svenska ordförandeskapet tillsammans med EU-kommissionen att hålla i en pressträff under eventet Digital Assembly 2023, gällande ordförandeskapets framgångar inom digitaliseringsområdet i EU. Sveriges civilminister Erik Slottner står värd för eventet med temat ”ett digitalt, öppet och säkert Europa”. Eventet förs i enlighet med det svenska ordförandeskapets prioriteringar kopplat till att stärka innovation, tillväxt och konkurrenskraft.

Presskonferensen går att följa på hemsidan för Digital Assembly 2023 via denna länk Länk till annan webbplats.

Patentreform träder i kraft

Den 1 juni trädde den europeiska enhetliga patentsystemet i kraft, en reform som ska göra det enklare och billigare för företag att skydda, försvara och ifrågasätta patent i EU. Patentreformen består av två delar:

  1. Att patentinnehavaren kan få patentskydd i nästan hela EU till ett lägre pris än tidigare via en förfrågan till den europeiska patent-organisationen (EPO)
  2. Inrättandet av en enhetlig EU-patentdomstol där tvister kan behandlas. Patenttvister behöver nu inte gå via nationella domstolarna som tidigare.

Patentreformen Länk till annan webbplats. träder i kraft under det svenska ordförandeskapet efter att frågan om patent för första gången diskuterades redan 2009 under det senaste svenska ordförandeskapet.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan