regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU:s kompetenspakt – en tidig framgångssaga

Kompetenspakten, som lanserades den 19 november 2020, för samman relevanta arbetspartners i att identifiera kompetensbehov och åtgärder för att vidareutbilda arbetare. Redan nu, visar siffrorna från den första årsrapporten, har två miljoner personer gynnats av utbildningsaktiviteter under pakten.

Kommissionen har tagit fram en årsrapport i syfte att bedöma de framsteg som gjorts i kompetensutveckling av medlemmar i pakten, att belysa deras nyckelprestationer 2022 och återstående utmaningar och möjligheter inom kompetensutvecklingsområdet. Rapporten baseras på en undersökning som var öppen från 1 februari till 3 mars 2023 för alla registrerade medlemmar i kompetenspakten. Medlemmar i pakten är organisationer inom den offentliga och privata sektorn, inklusive nationella regionala och lokala myndigheter, företag, arbetsmarknadens parter, bransch- och sektorsövergripande bransch- och sektorsorganisationer, handelskammare, utbildningsanordnare och tjänster. 2 461 medlemmar svarade på undersökningen från alla EU-medlemsstater och alla 14 industriella ekosystem. Detta genomfördes i en enkätundersökning, i vilken paktens medlemmars även presenterar förslag på framtida aktiviteter och resurser.

Resultaten visar att kompetenspakten avsevärt har hjälpt företag och arbetstagare över hela Europa att utveckla kompetensträning. Enligt undersökningen har 2 miljoner människor redan gynnats av åtgärderna under pakten, 15 500 utbildningsprogram har antingen uppdaterats eller utvecklats och paktens medlemmar har investerat 160 miljoner euro i kompetensfrämjande initiativ.

Genom att sammanföra industri, arbetsmarknadens parter, yrkes- och utbildningsanordnare, offentliga myndigheter, arbetsförmedlingar och andra sektorer menar kommissionen att pakten främjar ett kollektivt förhållningssätt för att hantera utmaningar och brister i kompetensutveckling. Över 80 procent av de tillfrågade paktmedlemmarna svarar att de värdesätter det stöd som pakten ger för att säkerställa konkreta utbildningserbjudanden för arbetstagare i hela Europa. Ett annat fynd från undersökningen är att medlemmar har, för sina sektorer, fått bättre översyn av de färdigheter som behövs, mer tillgång till högkvalitativa utbildningsmöjligheter och fler inkluderande kompetenshöjande aktiviteter.

När enkätdeltagarna tillfrågades om svårigheter i deras arbete med kompetensutveckling identifierade respondenterna tre huvudutmaningar:

  • Brist på ekonomiska resurser i sin organisation eller partnerskap
  • Brist på personalresurser i sin organisation eller partnerskap
  • Administrativ börda vid vidareutbildning och omskolning

Hittills har 1 500 organisationer anslutit sig till kompetenspakten, med 18 storskaliga kompetenspartnerskap etablerade inom strategiska sektorer som förnybar energi, vårdsektorn och mikroelektronik. Detta innebär att minst ett storskaligt kompetenspartnerskap har upprättats för varje industriellt ekosystem i EU:s industristrategi. Tillsammans har alla partnerskap ålagt sig att erbjuda utbildning till över 10 miljoner människor under de kommande åren.

Mer information om kompetenspaktens utveckling och konkreta exempel på redan utvecklade initiativ finns på kommissionens hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan