regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europaparlamentets gemensam position för direktivet om företags tillbörliga aktsamhet (due diligence)

Europaparlamentet har den 1 juni röstat om nya regler för att integrera mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i företagsstyrning enligt företagshållbarhetsdirektivet (due diligence directive). Det nya direktivet om tillbörlig aktsamhet kommer enligt förslaget kräva att företag identifierar, och vid behov förhindrar, avslutar eller mildrar de negativa effekterna av deras aktiviteter. Detta inkluderar barnarbete, slaveri, exploatering av arbetskraft, föroreningar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald.

Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) handlar om att företag ska ta större ansvar för deras underleverantörer för att se till att även de följer reglerna för social och miljömässig hållbarhet. Reglerna i det föreslagna direktivet gäller stora företag i EU samt företag med sitt juridiska säte utanför EU men som är verksamma i EU. Större företag kommer avkrävas större ansvar gällande sin värdekedja och vidta åtgärder om det behövs utifrån direktivets kriterier om social och miljömässig hållbarhet. Direktivet syftar till att främja den gröna omställningen och skydda mänskliga rättigheter.

Bakgrund

Den 23 februari 2022 presenterade kommissionen ett förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet Länk till annan webbplats. för företag. Förslaget lades fram för att tydliggöra företagens roll när det gäller att bygga upp ett hållbart samhälle. Det handlar bland annat om att företag ska identifiera potentiella negativa konsekvenser av deras verksamhet, offentliggöra information och upprätta ett klagomålsförfarande. Antagandet av ståndpunkten i Europaparlamentet accepterades av en majoritet med 366 röster för och 225 emot. Godkännandet kom efter långa och intensiva förhandlingar Länk till annan webbplats. mellan partipolitiska grupper i Europaparlamentet. Region Östergötland har bevakat frågan tillsammans med det nationella kansliet för hållbar upphandling och ställer sig positivt till tydligare regler för företagen på detta område. Bedömningen är att detta kan innebära mindre behov från regionernas sida att kontrollera att leverantörer och deras underleverantörer följer de krav som vi ställer i upphandlingar och att detta snarare kommer att säkerställas genom myndigheter som kontrollerar företagens verksamhet utifrån denna lagstiftning.

Vad händer nu?

Rådet, där EU-ländernas regeringar representeras, antog sin ståndpunkt i december 2022 Länk till annan webbplats. och efter att Europaparlamentet nu antagit sin position kan interna förhandlingar mellan båda parterna påbörjas, i så kallade trilogförhandlingar. När direktivet väl har antagits kommer medlemsstaterna ha två år på sig att införa direktivet i sin nationella lagstiftning.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan