regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

 Johannes Frandsen/Government Offices of Sweden
Foto: Johannes Frandsen/Government Offices of Sweden

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Årets Världshälsoförsamling firar 75 år: hälsa och sjukvård i fokus

WHO:s styrande organ, Världshälsoförsamlingen (WHA), sammanträder i maj varje år. WHA består av ombud från alla 194 medlemsstater och har mandat att godkänna WHO:s budget och arbetsprogram. Årets WHA ägde rum den 21–30 maj i Genève i Schweiz.

Under jubileet i Genève lyftes viktiga frågor för EU inom hälsa och sjukvård. Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog som representant för EU och det svenska ordförandeskapet Länk till annan webbplats.. Världshälsoförsamlingens möte lyfte behovet av ett globalt samarbete mellan EU och WHO samt utarbetandet av ett pandemifördrag. Dagordningen under de två dagarna var fullspäckat med bland annat fokus på antimikrobiell resistens och hälsosituationen i Ukraina.

Årets Världshälsoförsamling 2023 Länk till annan webbplats.

Pressträff om hur Sverige och EU kan stödja återuppbyggnaden och hjälpa utsatta barn i Ukraina

2 juni kommer svenska ordförandeskapet att hålla en pressträff och ett högnivåmöte som fokuserar på EU:s fortsatta stöd till Ukraina. Svenska socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall, EU-kommissionären för demokrati och demokratifrågor och Ukrainas socialminister, Oksana Ivanivna Zholnovych, kommer att leda mötet. Under högnivåmötet kommer det svenska ordförandeskapet bjuda in medlemsstater till att signera en deklaration om skydd av barn i Ukraina inom EU. Presskonferensen inleds av Ukrainas socialminister som kommer berätta om situationen för de ukrainska barnen. Svenska socialtjänstministern kommer sedan tala om hur medlemsstaterna kan fortsätta att stödja Ukraina och EU-kommisionären om kommissionens fortsatta arbete.

Pressträffen kommer påbörjas klockan 08:00 2 juni och går att följa live på ordförandeskapets webbplats Länk till annan webbplats.

Rådet överens om nya regler för att bekämpa överfiske

Den 31 maj 2023 stod det klart att rådet har nått en provisorisk överenskommelse med Europaparlamentet om uppdaterade regler för att förhindra överfiske. Revideringen av fiskekontrollsystemet innebär en modernisering av hur fiskeverksamheten kontrolleras för att säkerställa att EU-fartyg och fartyg som fiskar i EU:s vatten följer reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken.

Slutsatserna innehåller bland annat nya kontrollsystem och rapporteringssystem, registreringsskyldighet för fiskare som fångar särskilda arter, att fjärrövervakningsverktyg ska användas för att säkerställa att oönskade fångster förs i land och en översyn av sanktionssystemet kring allvarliga överträdelser.

Evenemang för att stärka den skogsbaserade bioekonomin 7 juni

Den 7 juni 2023 hålls ett virtuellt evenemang, från 12:00 till 14:00, i syfte att utforska skogarnas potential att bidra till en mer hållbar framtid. Evenemanget arrangeras av det svenska ordförandeskapet tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations kontaktkontor och skogsavdelning. Eventet kommer att belysa hur innovation inom den skogsbaserade sektorn kan bidra till att utveckla högvärdiga produkter och adressera många av dagens utmaningar samt hur ledande initiativ främjar användningen av trä i byggandet för att avsevärt minska koldioxidutsläppen och skapa arbetstillfällen. Därtill ska Europeiska kommissionens bioekonomistrategi och handlingsplan, och dess betydelse för att uppnå målen inom den europeiska gröna given, att lyftas.

Information om evenemanget hittas på ordförandeskapets hemsida Länk till annan webbplats., där även länk till registrering finns.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan