regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kommande konferens för berörda parter i EU för hälsa den 9 juni

Den 9 juni kommer EU-kommissionen att stå värd för en hybridkonferens om finansieringsprogrammet EU för hälsa. Evenemanget kommer fokusera på strategiska riktlinjer, framtida arbetsprogram och hälsoprioriteringar. EU-kommissionen kommer även att dela med sig av samrådssvar som intressenter skickat in tidigare under våren gällande programmet.

Programmet EU för hälsa är EU:s huvudsakliga finansieringsverktyg för att uppnå mål för unionens prioriteringar på hälso- och sjukvårdsområdet. Med anledning av pandemin har programmet EU för hälsa betydligt större budget än tidigare programperioders hälsoprogram. Syftet med programmet är i första hand att användas för att bygga upp en stark europeisk hälsounion genom att finansiera projekt som stödjer unionens hälsoprioriteringar.

Inom ramen för konferensen den 9 juni kommer EU-kommissionen samla flera olika organisationer och myndigheter från civilsamhället, företag och expertnätverk samt andra verksamma inom hälso-och sjukvården. Evenemangets sessioner kommer fokusera på fem ämnen:

  1. Skydda människor
  2. Förebygga sjukdom
  3. Utforska synenergier och komplementaritet
  4. Förbättra och främja hälsa
  5. Förbereda hälso-och sjukvårdssystem för den digitala omställningen

Evenemanget kommer hållas 9 juni kl 9-17 och du kan registrera dig till evenemanget via denna enkät Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan