regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU i förhandlingar om globala regler för att stoppa plastföroreningar

Foto: Photographer: Mathieu CUGNOTCopyright: © European Union 2019 - Source : EP
Foto: Mathieu CUGNOT Copyright: © European Union 2019

Den 29 maj 2023 startade den andra förhandlingsrundan i Paris på vägen mot att uppnå ett globalt fördrag mot plastföroreningar. EU-kommissionären för miljö, hav och fiske, Virginijus Sinkevičius, företräder kommissionen vid det högnivåmöte som anordnas av Förenta Nationerna.

För närvarande hamnar uppskattningsvis 9 - 14 miljoner ton plastavfall i våra hav varje år. Plastavfall hittas i alla delar av världen och orsakar skador på vilda djur och ekosystem, men försvårar även försörjningen för miljontals människor samt utgör en betydande risk för människors hälsa och världsekonomin. Trots detta har regleringar och frivilliga åtgärder på nationell nivå visat sig vara ineffektiva för att stävja plastföroreningarna. För att effektivt kunna hantera krisen ser man därför ett behov av en ny uppsättning gemensamma regler som behandlar plast under hela dess livscykel.

I mars 2022 enades Förenta Nationernas (FN) medlemsstater om att förhandla innehållet i ett nytt rättsligt bindande globalt instrument för att stoppa plastföroreningar. Förhandlingarna om ett nytt fördrag om plastföroreningar ger en unik möjlighet att låsa upp systemförändringar i den globala plastekonomin genom att se till att stater följer gemensamma åtgärder och hålla dem ansvariga om de inte gör det. Det första mötet med den mellanstatliga förhandlingskommittén, INC-1, ägde rum i december 2022 i Uruguay. Mötet visade att 145 länder var positiva till kraven på bindande globala regler och standarder.

Det andra förhandlingsmötet, INC-2, äger rum i Paris mellan 29 maj och 2 juni 2023. Kommissionären för miljö, hav och fiske, Virginijus Sinkevičius, företräder EU-kommissionen vid högnivåmötet som anordnas av FN. Mot bakgrund av en prognos om att plastproduktionen kommer att tredubblas till 2060, förväntas EU kräva rättsligt bindande bestämmelser för att ta itu med produktionen av primärplast, i syfte att göra produktion och konsumtion mer hållbar. Över 1 000 delegater från regeringar, icke-statliga organisationer, industrin och det civila samhället kommer att delta i diskussionerna med målet att senast i slutet av 2024 anta ett nytt instrument för att stoppa plastföroreningar, inklusive i den marina miljön.

Antagandet av ett rättsligt bindande instrument för att stoppa plastföroreningar är en nyckelprioritering i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi Länk till annan webbplats. under den gröna given Länk till annan webbplats.. Ramverket förhandlas nu under en serie möten och förväntas antas senast 2025.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan