regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Foto: Johannes Frandsen/ Government Offices of Sweden

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Transatlantiskt högnivåmöte mellan EU och USA i Luleå

Sverige kommer att stå värd för ett högnivåmöte i Luleå den 30-31 maj 2023 i handels- och teknikrådet (TTC) mellan EU och USA. TTC är ett forum för förhandlingar för ett stärkt samarbete mellan EU och USA och samordnar strategier för globala handels-, ekonomi- och teknikfrågor.

I mötet kommer bland andra USA:s utrikesminister Antony Blinken, handelsminister Katherine Tai och näringsminister Gina Raimondo, samt EU:s kommissionär för handel Valdis Dombrovskis och kommissionär för konkurrenskraft Margrethe Vestager att delta. Representanter från den svenska regeringen som kommer att delta i utvalda delar av programmet är utrikesminister Tobias Billström, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och energi- och näringsminister Ebba Busch.

Utrikesrådet möte om finanseringsklyftan och humanitära behov

Den 22 maj 2023 godkände utrikesrådet slutsatser Länk till annan webbplats. som understryker behovet av att ta itu med gapet mellan humanitära behov och resurser. Utrikesrådet föreslår att det åtgärdas genom ökade och bredare humanitära insatser i proportion till medelmstaters finansiella resurser och humanitära behov. Åtgärderna är uppdelade utifrån tre prioriterade områden:

  1. Utöka givarbasen för bistånd
  2. Effektivisera genomförandet av bistånd
  3. Minska det humanitära behovet

Bakgrund

Behovet av humanitärt stöd har tredubblats sedan 2019 medan finansieringen inte ökar i samma takt. Nästan 90 % av allt humanitärt bistånd i EU kommer från medlemsländerna Sverige, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Danmark. EU satsar därför på att jämna ut finanseringsklyftan där alla medlemsstaterna avsätter en lämplig summa bistånd till humanitära åtgärder. Slutsatserna i Utrikesrådet är en uppföljning på det europeiska humanitära forumet Länk till annan webbplats. (EHF) som det svenska ordförandeskapet och EU-kommissionen stod värdar för den 20–21 mars.

Rådet har antagit allmän riktlinje kring förslag om ekodesign-förordningen

Ekodesign-förordningen, som ska fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter, låg på dagordningen i rådet den 22 maj 2023. Förordningen ska ersätta det befintliga direktivet från 2009 och ställer miljömässiga krav på nästintill alla varor som säljs på EU:s marknad. Därtill införs ett digitalt produktpass och regler om bland annat insyn och förbud mot förstörelse av osålda produkter i den nya förordningen. Vissa undantag görs dock för motorfordon, för mikroföretag och små företag och en övergångsperiod ges för medelstora företag.

Rådet antar nya skärpta regler mot överföring av kryptotillgångar

EU gör det svårare för brottslingar att tvätta pengar via kryptovalutor. Rådet har antagit en förordning om kryptovaluta genom att utvidga reglernas tillämpningsområde Länk till annan webbplats. så att de omfattar överföringen av kryptotillgångar. De nya reglerna innebär att leverantörer av kryptotjänster måste samla in och tillgängliggöra upplysningar om mottagaren och sändaren i överföringen. På så sätt ska man lättare kunna spåra överföringar av krypto och bättre identifiera misstänkta brott. Förslaget till förordning ingår i ett paket som syftar till att stärka EU:s kamp mot penningtvätt. Antagandet är just nu i det sista lagstiftningssteget.

EU:s finans- och ekonomiministrar har även enats om en allmän riktlinje om ändringar i direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning, även kallat DAC8. Länk till annan webbplats. Syftet är att stärka informationsutbytet så att det blir svårare för privatpersoner och företag att skattefuska och därmed minska risken för att kryptotillgångar används för skattebedrägeri.

Ändringar i direktivet omfattas av samrådsförfarandet i EU. Det innebär att Europaparlamentet kan lägga fram sina synpunkter men inte har någon lagstiftande befogenhet att göra ändringar. Det slutliga resultatet av lagstiftningsprocessen beslutas enhälligt av medlemsländerna i rådet.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan