regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Gemensamt pressmeddelande när EU och USA lanserar ny hälsoarbetsgrupp

Den 17 maj möttes hälso- och livsmedelskommissionen Stella Kyriakides och USA:s minister för hälsa och sociala frågor Xavier Becerra i Bryssel för att lansera EU:s och USA:s nya hälsoarbetsgrupp och utvidga samarbetet mellan EU och USA inom främst tre hälsofrågor; cancer, globala hälsohot och förstärkning av den globala hälsostrukturen. Arbetsgrupper för de tre prioriterade hälsoområdena håller nu på att tillsättas.

Syftet med samarbetet Länk till annan webbplats. är ömsesidigt lärande, att skapa gemensamma initiativ och utbyta erfarenheter som omfattar både politik och forskningssamarbete.

Ökat samarbete mot cancer

Både EU och USA har inrättat åtgärder för att förebygga, tidigare upptäcka och bekämpa cancer. EU lanserade EU:s plan mot cancer Länk till annan webbplats. i februari 2021 och USA arbetar mot och investerar i cancerforskning via deras nationella cancerplan och forskningssatsningen Cancer Moonshot Länk till annan webbplats. från 2016. Den nya gemensamma hälsoarbetsgruppen kommer att tillsätta två expertgrupper inriktade på cancer hos barn och unga samt lungcancer. Det första mötet mellan parterna gällande cancersamarbetet ägde rum den 10 maj.

Samarbete om globala hälsohot och hälsostrukturer

Diskussionerna om gemensamma hälsohot handlade om både aktuella och framtida hälsohot och hur de påverkar hälsa, samhälle och ekonomi. Allt från pandemin till fågelinfluensa och antimikrobiell resistens diskuterades under mötet 17 maj. Parterna vill även samarbete via EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA) och USA:s myndighet för strategisk beredskap och insatser (ASPR). Samarbetet ska bidra till att bättre förbereda sig på framtida pandemier, bättra levnadsvillkor och säkerställa tillgång till vaccinprogram.

Bakgrund

Under det andra globala toppmötet om pandemin i maj 2022 offentliggjorde USA:s president Joe Biden och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen deras ambition att stärka samarbetet inom folkhälsa. Detta transatlantiska engagemang undertecknades av bägge parter.

Parterna kommer att arbeta tillsammans för att det pandemiavtal Länk till annan webbplats. som håller på att förhandlas fram inom WHO ska bli framgångsrikt. Båda sidor upprepade sitt starka engagemang för ett framgångsrikt resultat av förhandlingarna om pandemiavtalet och ändringarna av det internationella hälsoreglementet senast i maj 2024.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan