regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EMA publicerar sin årsredovisning 2022 och arbetsprogram för 2023-2025

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) publicerade den 15 maj ett fullständigt arbetsprogram och en årlig rapport för att ge en översikt över myndighetens arbete. Årsrapporten är en uppdatering av EMA:s arbete och höjdpunkter från myndighetens största prioriterade frågor från föregående år. Arbetsprogrammet blickar istället framåt och kartlägger prioriterat arbete framöver.

Europeiska läkemedelsmyndigheten är en myndighet inom Europeiska Unionen som ansvarar för vetenskaplig utvärdering och säkerhetsövervakning av läkemedel i EU. EMA publicerar sina årsrapporter i maj/juni efter det aktuella året.

Rapporten belyser EMA:s arbete med att implementera ny EU-lagstiftning och förbereda samt hantera krissituationer som påverkar EU:s inre marknad för läkemedel och medicintekniska produkter. Rapporten innehåller bland annat reflektioner från EMA-personal samt intressenter om ämnen av stort intresse inom medicin och hälsa. Nyckeltal, inklusive kärnstatistik som belyser de viktigaste resultaten av byråns verksamhet och trender som observerats under de senaste året ingår också i rapporten.

EMA:s arbetsprogram återspeglar prioriteringarna och huvudfokusområdena för motsvarande period 2023-2025 och beskriver mål och planerade aktiviteter. De täcker bland annat:

  • utvärdering av humanläkemedel
  • digitalisering och innovation
  • säkerhetsövervakning
  • remisser och utvärdering av veterinärmedicinska läkemedel.

Läs mer om innehållet i EMA:s årsrapport och arbetsprogram på EMA:s hemsida via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan