regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Foto: Johannes Frandsen/Government Offices of Sweden

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Möte med EU:s chefsveterinärer i Varberg den 25-28 april

Hållbarhetsperspektiven på animalisk livsmedelsproduktion stod i fokus när chefsveterinärer från EU:s medlemsländer, Norge, Schweiz och Färöarna samlades i Varberg den 25-28 april 2023. Aktörer från Regeringskansliet, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt deltog även i mötet. Det övergripande syftet under dagarna var att bidra till ökad kompetens och ge inspiration i frågor som rör hållbar animalieproduktion.

Hur man säkerställer en hållbar animalisk livsmedelsproduktion ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv var en av frågorna som deltagarna ställdes inför. Representanter på EU-kommissionen beskrev även utmaningar och möjligheter kopplat till lagstiftning på EU-nivå, bland annat relaterat till den europeiska gröna given och Från jord till bord-strategin. Sammanfattningsvis väckte presentationerna och diskussionerna stort engagemang hos mötesdeltagarna.

Informellt möte med EU:s utrikesministrar i Stockholm

Ukraina och det ryska anfallskriget stod i centrum under ett informellt möte i Stockholm den 12-13 maj 2023, där EU:s utrikesministrar samlades för att diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Sveriges utrikesminister Tobias Billström stod värd för mötet som leddes av EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Josep Borell. Utöver EU:s utrikesministrar deltog även Ukrainas utrikesminister, Dmytro Kuleba, i mötet, på inbjudan av Tobias Billström och Josep Borell.

Bland annat låg EU:s stöd till Ukraina, Ukrainas EU-närmande och åtgärder för att fortsatt tryck mot Ryssland på agendan. Utrikesministrarna var eniga om ett ökat stöd till Ukraina samt fördjupad dialog med tredje länder om krigets konsekvenser. Diskussioner om EU:s relationer med Kina fanns även med på dagordningen. Enligt ett uttalande av Billström ligger det i ministrarnas intressen att utveckla dialog med Kina och samtidigt minska risker i utbytet med landet för att främja EU:s värderingar och säkerhet.

Andra EU Indo-Pacific Ministeral forum anordnades den 13 maj 2023

Den andra ministerkonferensen om regionen kring Indiska oceanen och Stilla havet hölls i Stockholm och samlade deltagare från EU:s medlemsländer inklusive 58 ministrar tillsammans med Europeiska investeringsbanken och ett trettiotal regioner kring Indiska oceanen och Stilla havet. Syftet med mötet var att ytterligare stärka samarbetet mellan EU och indo-pacifiska regioner. Mötet följer det första EU Indo-pacific ministeral forum i Stockholm inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträdde den 15-16 maj

EU-ländernas ungdomsministrar samlades i rådet under förmiddagen den 15 maj för att diskutera ungas delaktighet i samhället. En uppmaning till medlemsländerna och kommissionen om att undersöka sätt att öka ungas politiska deltagande var en av slutsatserna, i synnerhet bland ungdomar som kommer från mindre gynnade förhållanden.

På eftermiddagen den 15 maj diskuterade idrottsministrarna säkerställandet av de mänskliga rättigheterna vid anordnandet av större internationella idrottsevenemang. Ett stort fokus under diskussionerna låg på ministrarnas starka motstånd mot ryska och vitryska idrottares deltagande i sådana evenemang - i solidaritet med Ukraina.

Den 16 maj lyftes kulturella och audiovisuella frågor i rådet. Förmiddagssessionen ägnades åt en diskussion om läget för den europeiska mediefrihetsakten, medan fokus på eftermiddagen låg på läsningens betydelse för social integration och livskvalitet.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan