regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

WHO publicerar delrapport om kontinuitet i viktiga hälsotjänster under covid-19 pandemin

Fjärde omgången av den globala undersökningen om kontinuitet i viktiga hälsotjänster under covid-19-pandemin: november 2022–januari 2023 publicerades 1 maj 2023. För att bättre förstå omfattningen av viktiga hälsotjänster publicerar WHO regelbundet denna informantundersökning. Resultaten indikerar att många länder har börjat planera för och investera i långsiktig post-pandemi-återhämtning. Dock så står länder fortfarande inför utmaningar.

Att säkerställa kontinuiteten i väsentliga hälsotjänster är avgörande eftersom störningar – inklusive tjänster för hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, diagnostik, behandling och rehabilitering kan ha stora negativa hälsoeffekter på befolknings- och individnivå, särskilt i utsatta befolkningsgrupper. Undersökningen har syftet att hjälpa till att mäta i vilken utsträckning länder investerar i och bygger mer motståndskraftiga system för att förbereda sig för framtida hälsokriser inklusive framtida pandemier. Totalt 125 länder svarade på undersökningen och rapporterade om de första stora tecknen på återhämtning av essentiella hälsotjänster sedan starten av covid-19-pandemin. Trots att många länder har börjat planera för och investera i långsiktig post-pandemi återhämtning står länder fortfarande inför utmaningar att komma ikapp med viktiga hälsotjänster, det handlar bland annat om eftersläpningar att leverera viktiga vaccin och resursbrister.

WHO:s fyra undersökningsomgångar påbörjades år 2020 och ger en möjlighet att bedöma hur pandemins inverkan har utvecklats över tid när det gäller störningar och återhämtning i hälsotjänster, de viktigaste flaskhalsarna i hälsosystemet. Resultaten har använts för att informera politiken samt ska stödja planering och genomförande av framtida strategier i samband med covid-19 och hälsosystemets motståndskraft och beredskap på lång sikt.

Läs mer om undersökningen på WHO:s hemsidan via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan