regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Ordförandeskapets firande av Europadagen 2023

Den 9 maj var Europadagen, vilket firas till minne av Schumandeklarationen från den 9 maj 1950, som utgjorde en plan för att säkerställa långsiktig fred i Europa efter andra världskriget och ledde till bildandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, föregångaren till dagens EU.

Ordförandeskapet uppmärksammade Europadagen på olika sätt. Bland annat hölls ett heldagsevent på Kulturhuset i Stockholm som hade fokus på stöd till Ukraina och i Sverige samlade Radiohjälpen in pengar till Ukraina under dagen.

På Konserthuset i Stockholm hölls även ett flertal seminarier och bland annat inledningstalade Sveriges utrikesminister Tobias Billström. Därtill hölls en stödkonsert för Ukraina under eventet, där intäkterna oavkortat gick till Radiohjälpen. Vidare framförde Lvivs nationella filharmoniska orkester ukrainsk musik under ledning av dirigenten Jaroslav Shemet.

Ordförandeskapet uppmärksammar Europadagen Länk till annan webbplats.

Europeiska konkurrensdagen 5 maj

Klimat- och näringslivsdepartementet arrangerade tillsammans med Konkurrensverket en konferens under europeiska konkurrensdagen. Konferensen hölls den 5 maj 2023 med temat Konkurrens i kristider och under dagen lade man fokus på bland annat utvecklingen på energimarknaden, inflation och klimatomställning.

Deltog gjorde bland andra vice ordförande för EU-kommissionen och kommissionär för konkurrensfrågor, Margrethe Vestager, chef för Riksbanken, Erik Thedéen, samt statssekreterare vid klimat- och näringslivsdepartementet, Sara Modig. Därtill närvarade representanter för konkurrensmyndigheter, näringsliv och internationell forskning.

Europeiska konkurrensdagen: Konkurrens i kristider Länk till annan webbplats.

Informellt ministermöte om säker tillgång till läkemedel

Den 5 maj samlades ministrar för hälso- och sjukvårdsfrågor i EU:s medlemsstater i Stockholm för att diskutera tillgången till läkemedel efter pandemin. Utmaningar med att säkra tillgången till läkemedel, prissättning och försörjningsberedskap i hälso- och sjukvården är några av de frågor som diskuterades under mötet.

Mötet hölls under det svenska ordförandeskapet och hade det övergripande temat tillgång till läkemedel, med fokus på läkemedelsbrist och krisberedskap. Ministrarna samlades för att diskutera hur EU på bästa sätt ska bygga upp motståndskraft inför framtida hälsokriser samt hur medlemsstater kan främja innovation och samtidigt upprätta ett hållbart system. I ljuset av att förslag på en revidering av EU:s läkemedelslagstiftning har lagts fram diskuterades även vikten av att hitta en balans mellan tillgång och prissättning av läkemedel medan innovation ska fortsätta främjas. Den svenska sjukvårdsministern, Acko Ankarberg Johansson, stod värd för mötet. Mötet inleddes tillsammans med EU-kommissionären för hälsa, Stella Kyriakides, och bestod av tre plenarsessioner med olika teman:

  1. Krisberedskap och säker tillgång till läkemedel
  2. Hälso- och sjukvårdssituationen i Ukraina och
  3. Garanterad tillgång till innovativa och etablerade läkemedel

Huvudtalare under sessionerna var bland andra företrädare för Bulgarian Diabetes Association, som talade om läkemedelsbristens konsekvenser för diabetespatienter, en patientföreträdare som delade med sig av sina personliga erfarenheter, företrädare från den akademiska världen samt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som presenterade politiska rekommendationer om tillgång till läkemedel till ett överkomligt pris.

Mer information om mötet finns på svenska ordförandeskapets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan