regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svag minskning av EU-länders import från Ryssland

Trots ett omfattande arbete med att avveckla EU:s beroende av rysk import syns en mycket svag minskning av ryska varor. Med EU:s elfte sanktionspaket mot Ryssland i förberedelse är det tydligt att alla medlemsländer inte sänkt importen enligt förväntan. Sverige toppar listan av EU-länder som minskat sin Rysslandsimport, men tolv EU-länder har istället ökat.

I februari skrev EU-kontoret en artikel Länk till annan webbplats. om en undersökning om gasförbrukning, som visade en stor minskning i EU under perioden augusti 2022 till januari 2023. De nya regleringarna av gas, som står mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina, har gett ett märkbart avtryck i förbrukningen. Trots detta syns en europeisk trend i övrig import från Ryssland som inte uppvisar samma önskvärda utveckling. Den svenska handelsmyndigheten Kommerskollegium, som med statistik från Eurostat genomfört undersökningen av EU:s sammantagna Rysslandsimport, framhåller att all handel inte omfattas av EU:s sanktioner, utan att många varor är fortfarande tillåtna att importera från Ryssland.

I Sverige syns en tydlig trend att företag minskar sin import från Ryssland. Detta, påtalas i rapporten, kan vara mot bakgrund av att man har haft det enklare att frikoppla sig från den ryska ekonomin. Det kan även bero på en stark politisk vilja att avveckla importen helt. Med hela 90 procent total minskad import på ett år, och minskning av import på 84 procent om olja och gas exkluderas, är Sverige det land i EU som gjort den största procentuella reduceringen. De flesta medlemsländerna har gjort minskningar, men 12 länder har istället ökat sin import under perioden mars 2022 – februari 2023 jämfört med samma period året innan. Om Sveriges minskning fortsätter i samma takt menar Kommerskollegium att den svenska Rysslandsimporten kan nå noll inom kort.

Att värdet på 12 länders Rysslandsimport har ökat kan ha flera orsaker, som svårighet att byta leverantör och prisökningar. Kommerskollegium påpekar däremot att det även också röra sig om politik. Den största ökningen gör Slovenien med 212 procent i den totala importen och 49 procent om man räknar bort olja och gas.

Importsiffrorna avser tiden mars 2022 – februari 2023 jämfört med mars 2021 – februari 2022. Förändringen avser värdet på importen i euro.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan