regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Striktare regler för mer hållbar och rättvis produktion och konsumtion av textilier

Parlamentariker i ENVI-utskottet antog den 27 april 2023 rekommendationer till EU-kommissionen om åtgärder för hållbar och rättvis produktion av textilier. Utskottets rekommendationer ges på eget initiativ från Europaparlamentet, men tar avstamp i EU-kommissionens strategi för hållbara och cirkulära textilier som presenterades den 30 mars 2022.

Europaparlamentets miljöutskott ENVI uttalade i ett pressmeddelande den 27 april 2023 sina ståndpunkter i förhållande till kommissionens textilstrategi och inför kommande lagstiftning om ansvar inom produktion och konsumtion av textilier. I pressmeddelandet Länk till annan webbplats. framhålls uppmaningar till ambitioner om att textilprodukter som säljs i EU ska vara mer hållbara, enklare att återanvända, reparera och återvinna, tillverkas av återvunna material i större utsträckning samt inte innehålla farliga ämnen. Konsumenter ska även få tillgång till mer information för att uppmana till medvetna och hållbara köpval. Därtill vill utskottet se att destruktion av osålda eller returnerade textilier bör förbjudas och att mänskliga, sociala och arbetstagares rättigheter måste respekteras under produktionen. Samtliga åtgärder syftar till att stävja överproduktion och överkonsumtion av skor och kläder samt bidra till ambitionerna inom den gröna given.

Tidslinje

Som nämnts ovan presenterade kommissionen den 30 mars 2022 en textilstrategi Länk till annan webbplats. innehållande förslag på ett antal åtgärder för att skapa en hållbar textilindustri. Några av åtgärderna som ges förslag om i strategin är bland annat obligatoriska ekodesignkrav och stopp för destruktion av osålda eller återlämnade textilier. I samband med strategin släppte kommissionen även ett förslag på en EU-förordning Länk till annan webbplats. om ekodesign för hållbara produkter, vilken ger ett juridiskt bindande ramverk för att fastställa ekodesignkrav för specifika produktkategorier för att förbättra produkternas cirkularitet, energiprestanda och andra hållbarhetsaspekter.

Avfall från textilier och mat bland annat är något som desto mer diskuteras i EU. Vidare kommer kommissionen i juni att presentera ett reviderat avfallsdirektiv Länk till annan webbplats. som särskilt fokuserar på bland annat textilier. Avfallsdirektivet ska revideras i syftet att förbättra avfallshanteringens sammantagna miljöresultat i linje med avfallshierarkin, det vill säga att avfall i första hand ska förebyggas och om det uppstår ska det behandlas på det sätt som bäst skyddar människors hälsa och miljön, men även genomförandet av principen att förorenaren betalar. EU-kommissionens förslag till revidering väntas presenteras under andra kvartalet 2023.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan