regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Global Gateway: 18 miljarder euro beviljas för stärkta hållbara ekonomier globalt

På bild: "EllaLink", en 6 000 km undervattenskabel som sammankopplar Europa och Latinamerika - ett flaggskeppsinitiativ inom Global Gateway-strategin

Den 27 april 2023 meddelade europeiska kommissionen tillsammans med den europeiska investeringsbanken (EIB) att parterna har kommit överens om en investering på 18 miljarder euro inom Global Gateway – den europeiska strategin för att såväl stärka hållbara och smarta lösningar i digitala sektorer, energi- och transportsektorer som utbyggnad av utbildnings- och hälsosystem globalt. Investeringen som parterna nu tillkännagett riktas åt prioritetsområdena klimat, hållbar energi och anslutbarhet.

I och med Global Gateway Länk till annan webbplats. har EU-institutionerna och medlemsländerna tillsammans utlovat en mobilisering av upp till 300 miljarder euro för utvecklingen i partnerländer över världen under åren 2021-2027. Satsningen går i linje med Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling, likväl som Parisavtalet. Initiativet är EU:s bidrag till att fylla de globala investeringsgapen och ämnar bidra till partnerländers hållbara utveckling socialt och ekonomiskt och samtidigt ge investeringsmöjligheter till EU-ländernas privata sektor. Detta ska tillhandahållas genom en blandning av bidrag, lån och garantier och har även i syfte att minska risker i investeringar i den privata sektorn. Strategin omfattar följande nyckelområden:

  • Den digitala sektorn
  • Klimat och energi
  • Transport
  • Hälsa
  • Forskning och utbildning

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker i och med tillkännagivandet den 27 april att fler insatser behövs för att brygga gapet mellan världens länder. Von der Leyen menar följaktligen att Global Gateway kommer spela en avgörande roll i utvecklingen av allt mellan förebyggande av naturkatastrofer och hållbar transport och energiinfrastruktur - projekt som dessa 18 miljarder euro kan hjälpa starta upp snabbt. Projekten inom investeringspaketet syftar särskilt till att sluta investeringsklyftan i världen och stödja förebyggande, begränsning och anpassning.

EU:s offentliga utvecklingsbistånd gick ökade från 71,6 miljarder euro 2021 till 92,8 miljarder euro 2022. Med de 43 procent som EU och medlemsländerna bidrar med till det globala officiella utvecklingsbiståndet är EU den största givaren i världen.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan