regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU Chips Act: ytterligare 7.4 miljarder euro investeras i avancerade halvledare

Den 28 april 2023 tillkännagav kommissionären Thierry Breton att EU-kommissionen kommer investera 7,4 miljarder euro i utbyggnaden av halvledarproduktion i Europa. Halvledare förväntas ha en desto mer betydande roll för att göra EU mer konkurrenskraftigt och mindre sårbart, inte minst i det nuvarande geopolitiska världsläget och i återhämtningen efter Covid-19. Beslutet om vidare investeringar i chipen lutar sig därmed mot EU:s ambition att göra Europa till en industriell hubb för tillverkning av halvledare.

Den 18 april 2023 antog Europaparlamentet tillsammans med europeiska rådet en provisorisk överenskommelse om kommissionens förslag Länk till annan webbplats. om EU Chips Act, vilken förväntas leda till goda förutsättningar för utvecklingen av en industriell bas som kan fördubbla EU:s globala marknadsandel för halvledare från 10 procent till minst 20 procent till 2030. Förordningen omfattas av tre pelare. För det första ger akten förslag på implementering av Chips for Europe-initiativet, som med offentliga och privata investeringar ska stödja storskalig teknisk kapacitetsuppbyggnad. För det andra ligger fokus på ett ramverk för att säkerställa försörjningstrygghet och motståndskraft genom att attrahera investeringar. Den tredje pelaren ger förslag om ett övervaknings- och krishanteringssystem för att förutse brist på försörjning och att kunna ge svar i händelse av kris.

Genom akten ges nu mer möjligheter att investera i halvledarindustrier än tidigare, enligt kommissionen. Med investeringen i avancerade halvledare som kommissionen godkände den 28 april finns en förhoppning om att skapa världens största och mest avancerade tillverkningsanläggning för produktion av halvledare i Silicon on Insulator-teknik (SOI). SOI-tekniken ses som en europeisk framgångssaga, utvecklad av LETI (ett tekniskt forskningsinstitut vid CEA Tech) och har vidare blivit industrialiserad av ett stort antal aktörer. Den erbjuder låg ljudnivå, hög prestanda och överlägsen energieffektivitet. Dessutom är den resistent mot elektromagnetiska störningar, vilket gör den idealisk för tillämpning i tuffa miljöer, till exempel i rymden.

Ett par projekt har redan påbörjats i linje med EU Chips Act. Det ena påbörjades 2018 gemensamt av Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien för forskning och innovation inom mikroelektronik. I oktober 2022 godkände kommissionen även en investering som gjorts tillgänglig genom mekanismen för återhämtning och motståndskraft för att stödja STMicroelectronics i byggandet av en fabrik för kiselkarbidskivor i Catania, Italien.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan