regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

AggregateEU: EU-kommissionens mekanism för gemensamma gasinköp

Den 25 april 2023 lanserade EU-kommissionen AggregateEU, en mekanism som ska ge europeiska företag möjlighet att ange sitt gasbehov och att gasen sedan upphandlas gemensamt på EU-nivå. Registrerade företag har haft en vecka på sig – fram till tisdagen den 2 maj – att delta i den första aggregeringsomgången. Initiativet ämnar underlätta för gaslagring inför vintern 2023-2024.

AggregateEU Länk till annan webbplats. är en del i EU:s energiplattform Länk till annan webbplats. som ska tillhandahålla en mekanism för gemensamt upphandlande av gas. I linje med REPowerEU skapades energiplattformen av europeiska rådet i april 2022 som en metod för diversifiering bort från rysk gas – detta i ljuset av Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Följaktligen sattes gaslagringsmål och mål om gemensam upphandling upp under 2022 som en motreaktion på Rysslands användning av energiförsörjningen som vapen samt på de höga energipriserna som följde kriget. Inte minst i denna kontext tydliggjordes behovet av att minska prisvolatiliteten på gas och att verka för säker och förutsägbar energiförsörjning.

I och med inrättandet av mekanismen kan företag nu anmäla sina gasbehov, vilka kommer aggregeras tillsammans med andra företag i EU. Därefter kommer upphandlingen av gas inledas på den globala marknaden, uteslutet rysk gas, för att hitta goda alternativ vilka kan förhandlas om i frågor om avtalsvillkor för inköp och leverans.

Inrättandet av mekanismen för aggregering av efterfrågan och gemensam upphandling görs via en onlineplattform på uppdrag av tjänsteleverantören Prisma European Capacity Platform GmbH som anlitats av kommissionen. 76 företag har registrerat sig för att ta del av upphandlingen, och det finns fortfarande chans för fler företag att fullgöra registreringen. Under kommande tolv månader ska ytterligare upphandlingar genomföras varannan månad. De första köpeavtalen förväntas vara klara före sommaren.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan