regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Uppskjuten publicering av revideringen av den europeiska läkemedelslagstiftningen

Publiceringen av den efterlängtade revideringen av Europeiska läkemedelslagstiftningen har skjutits upp för tredje gången i år av EU-kommissionen. Senaste publiceringsdatumet 29 mars har ändrats och vi kan nu förvänta oss att revideringen ytterligare gånger kan blir framflyttat under våren. Flera uttrycker nu sin besvikelse och uppmanar EU-kommissionen att snabba på.

EU-kommissionen antog i november 2020 en ny läkemedelsstrategi där man presenterade en lång rad insatser som har avsikten att implementeras under EU-kommissionens mandatperiod 2019-2024. Bland annat aviserades en översyn och förändring av fyra rättsakter varav 3 revideringar skulle presenterats i mars 2023:

  1. Revidering av den allmänna läkemedelslagstiftningen
  2. Läkemedel för barn och sällsynta diagnoser
  3. Användningen av antibiotika

Redan 9 mars sammanställde och signerade olika representanter från civilsamhälle, patientorganisationer och hälso- och sjukvårdsexperter ett brev till EU-kommissionens kommissionär för hälsa, Stella Kyriakides, för att tydliggöra behovet av att snabbt publicera och låta medlemsländerna svara på revideringen.

Även i Europaparlamentet har synpunkterna på uppskjutningen tillkommit. Bland andra Europaparlamentariker framförde Véronique Trillet-Lenoir sin oro genom att publicera ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen den 22 mars för att framföra sitt missnöje med förflyttningen. Hon uppmanar EU-kommissionen att inte publicera revideringen senare än april 2023, bland annat med anledning att undvika ytterligare förseningar på grund av europavalet 2024.

Region Östergötland är en av många aktörer som kommer driva påverkansarbete i frågan, fokus i påverkansarbetet kommer handla om att ta mer hänsyn till helheten i läkemedelssystemet och säkra en högre klinisk evidens i användningen av läkemedel. Läs mer om vad Region Östergötland och Sveriges regioner tillsammans med SKR tycker om revideringen i en gemensam video publicerad den 27 januari. Länk till annan webbplats.

Det nya datumet för publicering planeras vara den 26 april 2023.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan