regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Konferens om förebyggande åtgärder för att bekämpa människohandel

Den 29–30 mars stod justitieminister Gunnar Strömmer värd för en konferens om förebyggande åtgärder för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål. Drottning Silvia, Spaniens justitieminister Pilar Llop och jämställdhetsminister Paulina Brandberg deltog i konferensen.

Syftet med konferensen är att samla internationella aktörer och experter från civilsamhället i och utanför Europa för att föra diskussioner om hur man på bästa sätt ska kunna bekämpa, skydda offer och förebygga prostitution och människohandel genom gemensamma internationella insatser.

EU:s ungdomskonferens hölls den 22-23 mars i Växjö

Syftet med konferensen är att få ungdomar, ungdomsorganisationer,och politiska beslutsfattare att diskutera ämnen som är viktiga för unga och arbeta tillsammans för att identifiera hur Europa kan förbättras för ungdomar inom områdena inkludering och hållbarhet. Konferensen vill involvera ungdomar i diskussioner och överläggningar med beslutsfattare för att främja ett socialt och hållbart Europa för unga. Under konferensen sammanfattade och presenterade ungdomsdeltagarna framtida rekommendationer som de arbetat fram under konferensdagarna. Under konferensens sista dag deltog även chefer med ansvar för ungdomsfrågor vid det nationella departementet i EU:s medlemsstater. Konferensens slutanförande hölls av Petra Noreback, statssekreterare med ansvar för ungdomspolitik.

I Växjö fanns deltagare från alla EU:s medlemsstater samt Island och Ukraina. Dessutom var representanter från Europeiska kommissionen, Rådssekretariatet, Europarådet och ungdomsorganisationer med. Under två arbetspass deltog även lokala politiska beslutsfattare, från både Sverige and andra medlemsstater. Ungdomskonferensen i Växjö var den tredje konferensen under det nuvarande trioordförandeskapet Frankrike-Tjeckien-Sverige.

Energirådet i möte om EU-kommissionens gasmarknadspaket, gasbesparingar och elmarknadsreformen

EU:s energiministrar antog den 28 mars 2023 en allmän riktlinje om de två förslag som ingår i det så kallade gasmarknadspaketet. Lagpaketet omfattar förslag på åtgärder för gemensamma regler för förnybar gas, naturgas och vätgas. Lagförslagen utgör en del av klimatpaketet Fit For 55, eller 55 %-paketet Länk till annan webbplats., som syftar till att minska EU:s utsläpp med minst 55 % fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Medlemsländerna nådde även en politisk överenskommelse om att förlänga sina frivilliga minskningsmål av gasefterfrågan på 15 % med ett år. Dessa besparingar görs i förberedande syfte för eventuella fall av störningar i gastillförsel.

Angående den elmarknadsrevidering som EU-kommissionen presenterade den 14 mars 2023 uttryckte ministrarna behovet av förbättringar i den existerande marknadsdesignen och vikten av balans mellan behov av förbättringar och bibehållen konsumentskydd och ökade investeringar i produktionskapacitet. Det svenska ordförandeskapet meddelade sin ambition att behandla reformen, som berör fyra rättsakter, som en prioritet.

Resultat från energirådet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan