regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Evenemang för bättre psykisk hälsa i EU – en övergripande strategi för psykisk hälsa

Den 21 april anordnar EU-kommissionen ett online-evenemang för att samla in konkreta idéer om åtgärder för bättre psykisk hälsa för att stödja EU-kommissionens arbete med en övergripande strategi mot psykisk ohälsa. EU-kommissionen planerar att lägga fram strategin under 2023. Kommissionen hämtar fortfarande in idéer från intressenter och ett öppet möte kommer hållas online den 21 april.

Den psykiska hälsan hos EU:s medborgare ser ut att ha försämrats under senare åren. Pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och stigande energipriser misstänks ligga bakom trenden. Därför uppmanas EU-medborgare att ge en kort beskrivning av föreslagna åtgärder med ett EU-mervärde som syftar till att främja god psykisk hälsa, förebygga och upptäcka tidiga psykiska hälsoproblem, ta itu med psykosociala risker på arbetsplatsen, förbättra tillgången till behandling och vård av psykiska problem och förbättra livskvaliteten för patienter och deras familjer. Insamlade förslag kommer att delas med deltagarna under online-evenemanget 21 april och har syftet att hjälpa EU-kommissionen i sitt arbete med den övergripande strategin för psykisk hälsa. Deadline för att lämna synpunkter är den 3 april 2023.

Bakgrund

Europaparlamentet har länge stöttat behovet av psykiskt välmående. I juli 2020 uppmärksammade parlamentet psykisk hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet och efterlyste en handlingsplan för psykisk hälsa på EU-nivå. År 2021 krävde parlamentarikerna ytterligare insatser för att stärka psykisk hälsa i arbetslivet, och flera initiativ för att skydda arbetare infördes 2022. I sitt tal om tillståndet i unionen i september 2022 sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU-kommissionen har för avsikt att föreslå en ny, övergripande strategi för psykisk hälsa under 2023. Förslaget ligger i linje med slutsatserna från konferensen om Europas framtid. Där betonas vikten av initiativ för att öka förståelsen för psykisk ohälsa och behovet av nya insatser i EU.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan