regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Överenskommelse nådd för utveckling av infrastruktur för alternativa bränslen

Den 28 mars 2023 nådde Europaparlamentet och Europeiska unionens råd en informell politisk överenskommelse som inkluderar obligatoriska nationella mål för att stärka initiativen för mer tillgänglig laddningsinfrastruktur och vätgastankning. Initiativet ska enligt kommissionen stärka ambitionerna för klimatneutral transport och bidra till målet om att minska nettoutsläppet av växthusgaser med minst 55 % till 2030, jämfört med 1990 års nivåer.

Förordningen för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Länk till annan webbplats. (AFIR) ämnar att tillgodose mer användarvänlig infrastruktur i förmån för alternativa bränslen. Överenskommelsen siktar på att möta sex omfattande mål inom infrastruktur för mark-, fartygs- och lufttransport till 2025 eller 2030, beroende på mål.

En prioritet är att utbyggnaden av laddningsstationer för bilar och skåpbilar ska ske i takt med produktionen av nya elfordon. För varje batteridriven elbil registrerad i en medlemsstat måste, enligt förordningen, 1,3 kW uteffekt tillhandahållas i tillgänglig laddningsinfrastruktur. Därtill ska snabbladdningsstationer med kapacitet på minst 150 kW installeras på var 60:e km längs vägarna i det transeuropeiska transportnätet Länk till annan webbplats. (TEN-T) från och med 2025. Laddningsstationer för tunga fordon med kapacitet på minst 350 kW ska göras tillgängligt på var 60:e km längs utpekade stomnätsvägar vägar, som uttryckt enligt TEN-T-förordningen (TEN-T Core Network Länk till annan webbplats.), mellan 2025-2030. Utöver detta uttrycker överenskommelsen att laddningsstationer måste finnas i närhet till säkra parkeringsutrymmen för övernattsladdning samt tillgängligt i städer för leveranstransport. Nya regler för tankningsstationer för vätgas åt bilar och lastbilar måste tillgodoses från och med 2030 i urbana noder (funktionsområden som omfattar en eller flera viktiga städer inom TEN-T) och var 200:e km på viktiga vägar i TEN-T.

Fortsättningsvis sätts regler för de mest högtrafikerade kusthamnarna vilka måste tillhandahålla lättillgängliga laddningsstationer för containerfartyg och passagerarfartyg senast 2030. Vad gäller flygplatser ska elförsörjning tillhandahållas för alla luftfartyg vid gate senast 2025 och vid alla remoteplatser senast 2030. Regler kring enkel uppladdning och betalning ska sätta krav på att operatörer för laddnings- och vätgastankningsinfrastruktur uppehåller full pristransparens, erbjuder elektroniska betalningsmetoder samt tydligt informera användare om prisalternativ.

Överenskommelsen ska nu för formellt godkännas av Europaparlamentet och rådet innan den kan publiceras i europeiska unionens officiella tidning och sättas i kraft efter sex månaders övergångsperiod.

Överenskommelse om laddnings- och tankningsstationer för alternativa bränslen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan